POTPORE I MINIMALNA PLAĆA!

U visini iznosa minimalne plaće nema promjene, već u visini iznosa koji država daje kao potporu poslodavcima zbog krize uzrokovane korona virusom. Iznos potpore u ožujku iznosio je 3.250,00 kuna za pojedinog radnika, tj. onoliko koliko je minimalna plaća, dok u travnju potpora iznosi 4.000,00 kuna.

Pošto se među radnicima, a i u pojedinim medijima pojavljuju informacije da se podiže minimalna plaća na 4.000,00 kuna, te da na nju imaju pravo svi radnici koji rade i koji ne rade potrebno je posebno naglasiti da se tu radi o visini potpore koju poslodavac ostvaruje na temelju podnesenoga zahtjeva i ispunjenja određenih kriterija da se prebrodi kriza izazvana koronavirusom.

Nadalje, ove mjere potpore koje daje država su sa 3.250,00 kuna dignute na 4.000,00 kuna za svakog radnika kod svakog poslodavca koji ostvari pravo na takvu potporu, s time da je poslodavac dužan radnicima isplatiti i razliku. Dakle, to nije promjena u sustavu minimalne plaće, odnosno promjena visine iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, nego se promijenila visina potpore koje država daje zbog krize izazvane koronavirusom. Tu se javljaju nejasnoće donesenih mjera, odnosno što to znači za nekoga tko je i do sada plaćao minimalnu plaću radnicima, a država mu sad daje više od toga.

Svi poslodavci koji su zatražili i ostvarili pravo na tu potporu za ožujak, oni će u travnju uz isplatu plaće svojim radnicima imati obvezu podmiriti plaću tim radnicima u visini u kojoj su ti radnici ostvarivali pravo temeljem kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu. Oni koji su imali minimalnu plaću i dalje je to minimalna plaća. Oni koji su imali veću plaću od toga, poslodavac im je dužan isplatiti veću plaću, osim ako je u međuvremenu došlo do izmjena kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili je, ako nema ni jednog ni drugog, poslodavac s radnikom sklopio dodatak ugovora o radu u kojemu je zamijenio pripadajući iznos plaće.

Što se tiče isplate plaće u svibnju, tu su mjere sasvim jasne. Država je dala potporu za isplatu plaća u svibnju u visini od 4.000,00 kuna, s tim da će država na taj iznos podmiriti i pripadajuće doprinose, te je sasvim logično da bez obzira što radnik ima ugovorenu minimalnu plaću, treba dobiti iznos koliko je država dala potporu poslodavcu.

Da rezimiramo!

Poslodavac ne smije umanjiti plaću radniku ispod razine ugovorenog. Ugovorena plaća se mora isplatiti radniku upravo u toj visini. Svjesni smo da je dio poslodavaca tumačio mjere na način da je od države dobio 3.250,00 kuna i da je to onaj novac koji je radniku dužan uplatiti iako je radnik imao, primjerice, ugovorenu plaću 5.000,00 ili 6.000,00 kuna. U tom slučaju poslodavac vara radnika, a time i državu. On je dužan razliku isplatiti. Jedino kad to ne mora je u slučaju  kada je sa sindikatom dogovorio izmjene kolektivnog ugovora, promijenio Pravilnik o radu ili je sa radnikom potpisao dodatak ugovora o radu u kojem su se on i radnik dogovorili da će on u određenom razdoblju radniku isplaćivati nižu plaću od one koju je imao ranije ugovorenu. U svemu ostalome je dužan radniku isplatiti razliku do pune ugovorene plaće.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *