Savo Šmitran

Okupljanjem ispred ʺOrljavineʺ trgovine otpuštene radnice poručile: ʺIsplatite nam naše otpremnineʺ

Ispred “Orljavine” trgovine u Požegi danas su se okupile radnice „Orljave” te predstavnici Novog sindikata i Sindikata tekstila, obuće, kože, gume potražujući ponovna svoja prava. Na tiskovnoj konferenciji izvijestili s o trenutnoj situaciji u Orljavi, Olympovoj reakciji na upite sindikata o nastavku proizvodnje i akcijama podrške radnicama Orljave, koje njihovi njemački partneri iz Clean Clothes mreže proveli jučer ispred Olympovih dućana u nekoliko gradova u Njemačkoj. Predstavnik sindikata, Tomislav Kiš, objasnio… Read More »Okupljanjem ispred ʺOrljavineʺ trgovine otpuštene radnice poručile: ʺIsplatite nam naše otpremnineʺ

VUKOVAR: Održana 1. sjednica Nacionalnog odbora i seminar na temu “Razvoj komunikacijskih vještina”

Uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera dana 09. prosinca 2021. godine u Vukovaru je održana konstituirajuća sjednica Nacionalnog odbora Sindikata TOKG Hrvatske. Sukladno odredbama Statuta članovi Nacionalnog odbora raspravljali su i usvojili Plan prihoda i rashoda za 2022.godine, te Program rada i planirane aktivnosti  u 2022. godini. Nadalje, u raspravi je poseban naglasak stavljen na učlanjivanje, odnosno povećanje sindikalne gustoće. Uz već definirane redovne aktivnosti oko kolektivnog pregovaranja i poboljšanje uvjeta… Read More »VUKOVAR: Održana 1. sjednica Nacionalnog odbora i seminar na temu “Razvoj komunikacijskih vještina”

ODRŽANE JOŠ DVIJE SKUPŠTINE

U petak, 16. listopada 2020. godine, održane su dvije redovne izborne Skupštine. Prva je održana u sindikalnoj podružnici MTČ Tvornica trikotaže Štrigova na kojoj je uz delegate prisustvovala i potpredsjednica Sindikata TOKG Hrvatske, Ljubica Hosni. Uz prihvaćanje dnevnog reda, izvješća o radu, te izvješća o financijsko materijalnom poslovanju sindikalne podružnice, delegati su verificirali predložene sindikalne povjerenike po organizacijskim jedinicama, dok je tajnim glasanjem za glavnog sindikalnog povjerenika izabran Antun Kolmanić.… Read More »ODRŽANE JOŠ DVIJE SKUPŠTINE

MEISO d. d. u stečaju: STIGLA DJELOMIČNA RJEŠENJA

Proteklih dana na adrese bivših radnika Meisa d. d. u stečaju počela su pristizati djelomična rješenja kojima im Agencija za osiguranje radničkih tražbina u slučaju stečaja poslodavca priznaje pravo na isplatu otpremnina sukladno odredbama Zakona o osiguranju radničkih tražbina, odnosno u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine. Za ostale utvrđene tražbine radnika koje se odnose na neisplaćene plaće za zaštićeno… Read More »MEISO d. d. u stečaju: STIGLA DJELOMIČNA RJEŠENJA

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA TVORNIČKOG SINDIKATA BOXMARK

  Protekle subote, 5. rujna 2020. godine, u Trnovcu Bartolovečkom, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, održana je redovna izborna Skupština tvorničkog sindikata Boxmark Trnovec. Skupštini su uz delegate, koji su imenovani u svojim sindikalnim grupama u Trnovcu i izdvojenim pogonima u Zlatar Bistrici i Gornjoj Vrbi (Slavonski Brod), prisustvovali i predstavnici Sindikata TOKG Hrvatske. Nakon uvodnih riječi glavne sindikalne povjerenice i pozdravnih riječi gostiju, Skupština je, pod vodstvom radnog… Read More »ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA TVORNIČKOG SINDIKATA BOXMARK

Potpore za očuvanje radnih mjesta

Na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljene su nove Potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena.  Važno je napomenuti da svaki poslodavac kojeg obvezuje kolektivni ugovor zahtjevu mora priložiti Sporazum o korištenju potpore sklopljen sa sindikatom – potpisnikom kolektivnog ugovora, dok poslodavac kojeg ne obvezuje kolektivni ugovor takav sporazum sklapa sa radničkim vijećem (ako je utemeljeno kod poslodavac) ili sindikatom (ako djeluje kod poslodavca). Sve detaljne informacije… Read More »Potpore za očuvanje radnih mjesta

BOROVO: Održana sjednica radničkog vijeća

Zadnjeg dana prvog polugodišta poslovne 2020. godine održana je proširena sjednica Radničkog vijeća Borova d.d., na kojoj su, uz članove Radničkog vijeća, prisustvovali i članovi Uprave društva sa svojim suradnicima, te predstavnici Sindikata TOKG Hrvatske i Sindikata trgovine Hrvatske. Na sjednici je Uprava društva podnijela financijska izvješća o realizaciji Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu, rezultatima poslovanja za prvi kvartal 2020. godine, te je dana informacija o mogućem rebalansu… Read More »BOROVO: Održana sjednica radničkog vijeća

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA TVORNIČKOG SINDIKATA VIS KONFEKCIJA

Proteklog petka, 19. lipnja 2020. godine, u Budinščini, održana je redovna izborna Skupština tvorničkog sindikata VIS konfekcija Varaždin. Skupštini su uz delegate, koji su imenovani u svojim sindikalnim grupama, prisustvovali i predstavnici trgovačkog društva, te Sindikata TOKG Hrvatske. Nakon uvodnih riječi glavne sindikalne povjerenice i pozdravnih riječi gostiju, Skupština je, pod vodstvom radnog predsjedništva, započela sa radom uz aktivno sudjelovanje svih nazočnih delegata. Tako su, nakon provedene rasprave, jednoglasno prihvaćeni… Read More »ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA TVORNIČKOG SINDIKATA VIS KONFEKCIJA