Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek oslobođen optužbi za prekršaj – Sindikat pokreće nove postupke pri nadležnim institucijama

Sindikatu se obratio odvjetnik Slaven Vrbošić kao punomoćnik Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, u vezi s viješću „Optužni prijedlog protiv Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka“, koju smo objavili 28. veljače 2011. u rubrici „Tekuća godina“. Zamoljeni smo objaviti da je Zavod u prekršajnom postupku oslobođen optužbi, u prilog čemu je dostavljena i preslika presude od 7. lipnja 2011. Pp 2. G-37/11-5 Prekršajnog suda u Požegi. Ovime udovoljavamo toj zamolbi.
Međutim, kako iz priložene presude proizlazi nesklad između činjenica iz optužnog prijedloga i onih koje se u obrazloženju presude navode kao razlozi za oslobođenje od odgovornosti, Sindikat TOKG danas se obratio nadležnim institucijama koje su bile uključene u ovaj postupak u pripremnoj fazi. Naime, nismo podnijeli ni ishitrenu niti zlonamjernu prijavu, već smo se pažnjom dobrog socijalnog partnera prvo podrobno informirali o našim sumnjama da je povrijeđeno pravo na štetu radnika te o mogućim načinima i osnovanosti traženja odgovarajuće zaštite prava radnika.
Ako je u ovom slučaju u pravu prekršajni sud, onda nisu u pravu oni koji su nam davali stručna mišljenja na kojima smo temeljili prijavu, slijedom koje je pokrenut ovaj postupak. Te okolnosti nećemo propustiti provjeriti, i to na korist svim radnicima u Republici Hrvatskoj koji bi se mogli naći u istoj ili sličnoj situaciji.