VARTEKS d.d.: Uspjeh u upravnom sporu protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

U Narodnim novinama, br. 12/2011., objavljena je presuda Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-5362/2007-10 od 3. studenoga 2010., kojom je uvažena tužba poduzetnika Varteks d.d. iz Varaždina te je poništeno rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2004-01/42, urbroj: 580-03-07-17-24 od 4. travnja 2007. godine.
Vrlo važnim držimo pravno shvaćanje izraženo u toj presudi. Imajući u vidu da je odredbama članka 140. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 41/01. – pročišćeni tekst i 55/01. – ispravak), propisano da međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona, Upravni sud zaključuje da je mogao biti u primjeni u ovom slučaju Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice i njihovih država članica, te Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice. Međutim, Upravni sud isključuje mogućnost primjene kriterija, standarda i instrumenata tumačenja Europske zajednice na koje se poziva tuženo tijelo, a koji nisu sadržani u tekstu tih sporazuma, niti su preuzeti i objavljeni u bilo kojem drugom hrvatskom zakonu ili propisu, zbog čega oni ne mogu biti izvor prava.
Tuženo tijelo, a to je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, mora donijeti novo rješenje, pri čemu se mora pridržavati članka 62. Zakona o upravnim sporovima, odnosno pravnog shvaćanja Upravnog suda i njegovih primjedaba u pogledu postupka.