USUSRET OSMOM SABORU: Tko su kandidati za najodgovornije dužnosti u Sindikatu TOKG

Na VIII. redovnom saboru Sindikata TOKG 6. listopada 2011. u Mariji Bistrici delegati će, među ostalim, glasovati za članove novih središnjih tijela, nakon što će dobiti uvid u njihove životopise i razloge za prihvaćanje kandidature, koje ističu skupovi povjerenika u četiri sindikalne regije.
Umjesto dosadašnja dva tijela (Glavni odbor od 22 člana te Upravni odbor od 8 članova), u narednom mandatu djelovat će jedno središnje tijelo upravljanja pod nazivom Upravni odbor, u čijem će sastavu djelovati 15 članova (predsjednik Sindikata + 14 povjerenika iz četiri regije). Kandidirani su šest muškaraca i 10 žena, uključujući kandidatkinju za predsjednicu Sindikata. Iz regije 1 (županije Međimurska i Koprivničko-križevačka) kandidirani su Nenad Leček, Gordana Mihoci i Biserka Ratajec. Iz regije 2 (Varaždinska županija) kandidati su Anica Đurinec, Ljubica Hosni, Verica Odobašić, Franjo Piskač i Zdenka Švenda. Iz regije 3 (županije Krapinsko-zagorska, Zagrebačka i Grad Zagreb) kandidirani su Davorka Kiseljak, Željko Kovačić i Vlado Smiljanec, a iz regije 4 (sve preostale županije Republike Hrvatske) Biserka Muretić, Višnja Pavlić, Krešimir Štefek i Berislav Vulić.
Nakon izbora na Saboru Sindikata, ovo će se tijelo konstituirati istoga dana, usvojiti Poslovnik o radu te izabrati potpredsjednika Sindikata. Istaknuta su dva kandidata, od kojih je jedan kandidat žena. To su Ljubica Hosni i Nenad Leček.
Kandidat za predsjednika Sindikata također je žena, i to je dosadašnja predsjednica Svjetlana Šokčević. Životopis kandidatkinje i prilog životopisu dostupan je u prilogu ove vijesti.
Umjesto dosadašnje Statutarne komisije i Financijskog odbora djelovat će jedno nadzorno tijelo pod nazivom Nadzorni odbor, u sastavu od tri člana. Kandidatkinje za članice ovog tijela su Božica Čiček Mutavdžić, Nada Pinek i Jadranka Sermek.

ŽIVOTOPIS
OSOBNI PODACI
Ime i prezime Svjetlana Šokčević
Mobilni telefon 098 306 815
E-mail svjetlana [dot] sokcevic [at] sindtokg [dot] hr
Datum i mjesto rođenja 4. lipnja 1955., Zagreb
RADNO ISKUSTVO
studeni 1979. – travanj 1994.
RO PTT prometa Zagreb, OOUR TT tehnička sekcija Zagreb
 pravni poslovi za tijela upravljanja (1979. – 1985.)
 rukovoditelj Sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova (1985. – 1994.)
travanj 1994. – prosinac 1995.
Ergonomika d.o.o. za istraživačko-razvojne usluge Zagreb
 istraživač
 član Uprave/direktor (1995. – 1999.)
prosinac 1995. – sada
Sindikat tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske
 voditelj odjela za pravne poslove, zaštitu na radu i informiranje (1995. – 2006.)
 predsjednica Sindikata (2006. – sada)
listopad 2000. – sada
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti Zagreb
 profesorica visoke škole na predmetima Međunarodno pravo zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, Osnove prava i zakonodavstvo sigurnosti, Uređivanje i nadzor zaštite na radu, Upravni postupak
 prodekanica za nastavu na poslijediplomskom studiju (do bolonjske reforme studija)
ŠKOLOVANJE
rujan 1970. – lipanj 1974. Klasična gimnazija u Zagrebu
listopad 1974. – rujan 1979. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zvanje diplomirani pravnik
studeni 1988. – studeni 1991. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – zvanje magistar znanosti
veljača 2004. – travanj 2006. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište u Zagrebu – zvanje doktor znanosti (znanstvena grana – radno i socijalno pravo)
STRANI JEZICI
Engleski jezik (u govoru i pismu)
Francuski jezik (u govoru i pismu)
Njemački jezik (osnovno znanje)
OSTALA ZNANJA I VJEŠTINE
osnovna znanja i vještine iz područja vođenja, organizacijskog učenja, upravljanja promjenama, sistemskog načina mišljenja i strateškog menadžmenta (radionice Društva za organizacijsko učenje Hrvatske – SoL Hrvatska)
rad na računalu (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet)

NAGRADE I PRIZNANJA
2001. – 2006. godišnja priznanja studenata Visoke škole za sigurnost za najboljeg nastavnika na godini studija

1997. priznanje Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini u Republici Hrvatskoj za stručne doprinose u zaštiti na radu

2007. nominacija za nagradu Instituta za studij rada pri Međunarodnoj organizaciji rada u Ženevi (jedina nominacija podržana od Vlade Republike Hrvatske)


OSTALE AKTIVNOSTI
1994. – 1996. članica povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za izradu Zakona o zaštiti na radu

1999. – 2002. članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
2000. – 2003. članica Nadzornog odbora društva MTČ tvornica čarapa d.d. Čakovec

2003. predsjednica Nadzornog odbora društva JLQ d.o.o. Ludbreg
2006. – 2007.
članica povjerenstva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za izradu strateških odrednica razvoja tekstilne, odjevne i obućarsko-kožarske industrije Hrvatske u razdoblju 2006. – 2015. za potrebe Vlade Republike Hrvatske

listopad 2010. – sada
članica povjerenstva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za izradu novog Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih propisa

veljača 2011. – sada
sudionica dvogodišnjeg Twinning projekta Europske komisije, Republike Hrvatske, Slovačke i Austrije iz područja zaštite na radu (beneficijari projekta su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Državni inspektorat Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)

srpanj 2011. imenovanje za članicu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (Odlukom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. - 2015.)
ISTRAŽIVAČKI STATUS
ožujak 1993. – sada evidentirana u Registru istraživača pri Ministarstvu znanosti Republike Hrvatske
OBJAVLJENI RADOVI popis u prilogu

Svjetlana Šokčević
svjetlana [dot] sokcevic [at] sindtokg [dot] hr

POPIS RADOVA

ZNANSTVENA DJELATNOST

Znanstveni radovi

Monografija

ŠOKČEVIĆ, S: Industrijska demokracija i zaštita na radu. – Zagreb: TIM press, 2006. (doktorska disertacija)

Znanstveni rad objavljen u časopisu citiranom u sekundarnim publikacijama

Izvorni znanstveni rad:

ŠOKČEVIĆ, S.: Socijalni dijalog i socijalni razvoj u Hrvatskoj. – Rad i sigurnost, 6, 2002, 2, 85-111

ŠOKČEVIĆ, S.: Konkurentnost i zdravlje. – Rad i sigurnost, 7, 2003, 2, 123-156

Prethodna priopćenja:

ŠOKČEVIĆ, S.: Regulativa zaštite starijih osoba i invalida. – Sigurnost, 35, 1993, 2, 103-109

ŠOKČEVIĆ, S.: Kolektivni pregovori o uvjetima rada. – Sigurnost, 35, 1993, 3-4, 211-218

ŠOKČEVIĆ, S.: Sudjelovanje zaposlenika u nadzoru nad provedbom zaštite na radu. – Rad i sigurnost, 1, 1997, 1, 27-38

ŠOKČEVIĆ, S.: Autonomno uređivanje zaštite na radu. – Rad i sigurnost, 4, 2000, 2, 97-114

Pregledni rad:

ŠOKČEVIĆ, S.: Radnička participacija i socijalni dijalog u zaštiti na radu. - Rad i sigurnost, 2, 1998, 3, 243-266.

Izlaganje sa znanstvenog skupa:

ŠOKČEVIĆ, S.: Osposobljavanje i usavršavanje radničkih predstavnika. – Rad i sigurnost, 3, 1999, 3, 225-238

ŠOKČEVIĆ, S.: Sigurnost i zdravlje na radu – uloga sindikata. – Zbornik radova s 3. hrvatskog kongresa zaštite na radu i zaštite od požara 2003.

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

ŠOKČEVIĆ, S.: Learning – a proactive answer to the dynamics of change. Modul 3: Biotechnology and Workplace: Ethically Correct, Economically Sound, International Conference Biotechnology and Health, Zagreb, 2002.
ŠOKČEVIĆ, S: Radnopravni aspekt mobbinga na slučaju iz sindikalne prakse kod poslodavca Inkop Poznanovec, Mobbing – 2. hrvatski interdisciplinarni simpozij, Rijeka, 16. i 17. veljače 2007.

Autorstvo i suautorstvo udžbenika (knjige ...)

BUBANOVIĆ, V., BURANJI, Z., ŠOKČEVIĆ, S.: Povjerenik za zaštitu na radu - prava, dužnosti, odgovornosti. - Zagreb: Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 1996.

Autorstvo skripata

ŠOKČEVIĆ, S.: Osnove prava i zakonodavstvo sigurnosti. – Zagreb: IPROZ, 2002.

ŠOKČEVIĆ, S.: Osnove prava i zakonodavstvo sigurnosti – Kolektivni ugovori. – Zagreb, IPROZ, 2002.

STRUČNA DJELATNOST

Knjiga, poglavlje u knjizi

ŽAJA, B., MARINKOVIĆ-DRAČA, D., ŠOKČEVIĆ, S., ZORIĆ, G.: Zakon o zapošljavanju, Zakon o zapošljavanju stranaca, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o inspekciji rada i komentari. - Zagreb: Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 1996., str. 125-138.

ŠOKČEVIĆ, S.: Autonomno uređivanje uvjeta rada. – Zagreb: Sindikat tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske, 2002.

ŠOKČEVIĆ, S., ZIDANIĆ, J.: Zajedno – Socijalni dijalog kao proces učenja. – Zagreb: TIM press, 2003.

ŠOKČEVIĆ, S.: Djelovanje radničkih predstavnika: Priručnik za radnička vijeća i sindikate. – Zagreb: TIM press, 2005.

ŠOKČEVIĆ, S: Učinci kolektivnog pregovaranja. – Zagreb: TIM press, 2006.

ŠOKČEVIĆ, S.: Zaštita zdravlja i sigurnost na radu. – Zagreb: TIM press, 2006.

ŠOKČEVIĆ, S.: Zaštita na radu. – u: I. CRNIĆ, M. DIKA, A. ERAKOVIĆ, V. GOTOVAC et al.: Radni odnosi u Republici Hrvatskoj (ur. Željko Potočnjak), Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu i Organizator, 2007.

ŠOKČEVIĆ. S.: Radni odnosi i uvjeti rada u pravu Europske zajednice – Odabrane teme i odluke suda EZ-a, IPROZ, Zagreb, 2008.

ŠOKČEVIĆ, S.: Zakon o zaštiti na radu – Pročišćeni tekst s komentarskim bilješkama. – Zagreb: TIM press, 2009.

ŠOKČEVIĆ, S.: Uređivanje i nadzor zaštite na radu, IPROZ, Zagreb, 2010.

Stručni rad objavljen u domaćem časopisu

ŠOKČEVIĆ, S.: Prilog izradi novog sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. - Sigurnost, 34, 1992, 3-4, 245-253.

ŠOKČEVIĆ, S.: Zaštita na radu - prikaz Konvencije MOR-a br. 155. - Informator, 43, 1995, 4342, 1-3.
ŠOKČEVIĆ, S.: Kolektivni ugovor tekstilne i odjevne, kožarsko-prerađivačke i gumarske industrije Hrvatske. - Informator, 44, 1996, 4430-4431, 4-5.

ŠOKČEVIĆ, S.: Kolektivni ugovor tekstilne i odjevne, kožarsko-prerađivačke i gumarske industrije Hrvatske. - Informator, 45, 1997, 4530-4531, 21-22.

ŠOKČEVIĆ, S.: Članak 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu – horizontalna usklađenost ili upitna ustavnost. – Radno pravo, siječanj 2010.

Stručni rad objavljen u zborniku radova s domaćeg stručnog skupa

ŠOKČEVIĆ, S.: Polazišta međunarodne zajednice za uređivanje zaštite na radu. - U: Polazišta za izgradnju suvremenog sustava zaštite na radu Republike Hrvatske. - Zagreb: IPROZ, 1993, str. 3-9.

ŠOKČEVIĆ, S.: Polazišta Europske zajednice za uređivanje zaštite na radu. - U: Polazišta za izgradnju suvremenog sustava zaštite na radu Republike Hrvatske. - Zagreb: IPROZ, 1993, str. 10-17.

ŠOKČEVIĆ, S.: Uporišta za nužnu reviziju akata iz zaštite na radu. - U: Utjecaj novih propisa iz radnih odnosa, zaštite na radu, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na uređivanje zaštite. - Zagreb: IPROZ, 1994, str. 10-13.

ŠOKČEVIĆ, S.: Štetne odredbe kolektivnih ugovora koje daju mogućnost rada u uvjetima opasnim po život i zdravlje. - U: Utjecaj novih propisa iz radnih odnosa, zaštite na radu, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na uređivanje zaštite. - Zagreb: IPROZ, 1994, str. 14-18.

ŠOKČEVIĆ, S.: Zaštita na radu u odredbama Zakona o radu i konvencija Međunarodne organizacije rada. - U: Moderni sustavi za zaštitu na radu. - Zagreb: Končar-Tehnološki park i Ergonomika d.o.o za istraživanje i razvoj, 1995.

ŠOKČEVIĆ, S.: Zaštita na radu - djelovanje radničkih predstavnika. - Zagreb: Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 1998.

Sudjelovanje na međunarodnom stručnom skupu

ŠOKČEVIĆ, S.: Working Conditions of Women in Croatian Textile, Clothing and Footwear Sectors. – International Seminar Towards Wellbeing for Women in Textile, Clothing and Footwear Sectors in Croatia, World Confederation of Labour – International Federation of Textile and Clothing, Belgian Ministry of Labour, Croatian Ministry of Labour and Social Care and Trade Union in Textile, Footwear, Leather, Rubber of Croatia, Pula, March 25 – 26, 1998.

ŠOKČEVIĆ, S.: Working Conditions for Women in Textile and Clothing Sectors. – Congress of World Confederation of Labour – International Federation of Textile and Clothing, Barcelona, 1999.

ŠOKČEVIĆ, S.: Socijalni dijalog kao izvor stresa. – Motovunska ljetna škola zdravlja, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, July 8 – 10, 2002.
ŠOKČEVIĆ, S.: Zajedno. – Motovunska ljetna škola zdravlja, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, July 7 – 9, 2003.
ŠOKČEVIĆ, S.: Economic, Social and Cultural Rights. – Human Rights School for Future Decision Makers, Croatian Helsinki Committee, Dubrovnik, June 9, 2006.

ŠOKČEVIĆ, S.: Industrijska demokracija i zaštita na radu. – Motovunska ljetna škola zdravlja, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, July 10 – 12, 2006.
Sudjelovanje na domaćem stručnom skupu

BUBANOVIĆ, V. i ŠOKČEVIĆ, S.: Značenje procjene profesionalnih rizika za primjenu normi za upravljanje kvalitetom skupine ISO 9000. I. hrvatski kongres zaštite na radu, Zagreb, 1995.

Rad na popularizaciji struke

ŠOKČEVIĆ, S.: Zaštita zdravlja i sigurnost na radu - zašto (p)ostati povjerenik za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika. – Zagreb: Savez samostalnih sindikata Hrvatske, 1995.