UPUĆENO PISMO U MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

Sukladno zaključku sa seminara održanog u Malinskoj uputili smo pismo u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava-Upravi za rad i tržište rad, na ruke Načelnici sektora za rad i radno pravo INGI ŽIC.
U pismu smo zatražili mišljenje vezano na primjenu kolektivnog ugovora unutar trgovačkog društva samo na članove sindikata.
Naime, u pojedinim trgovačkim društvima imamo sklopljene Kolektivne ugovore u kojima je decidirano navedeno da se odredbe kolektivnog ugovora primjenjuju samo na članove sindikata ili one koji su to naknadno postali, ali praksa pokazuje nešto drugo.

Nadamo se brzom odgovoru iz Ministarstva, a ujedno otvaramo javnu raspravu na tu temu.
Svoje mišljenje ili primjere iz prakse možete poslati na e-mail adresu: info [at] sindtokg [dot] hr koja ćemo objaviti na našim web stranicama.

Tekst pisma:

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
Uprava za rad i tržište rad

Predmet: Primjena kolektivnog ugovora samo na članove sindikata
- mišljenje, traži se

Poštovani,
kolektivni ugovori u RH primjenjuju se na sve radnike, bez obzira na činjenicu je li pojedini radnik član sindikata ili je naknadno postao član sindikata koji je stranka kolektivnog ugovora. Pri tome je pogodnosti iz kolektivnog ugovora dogovorio sindikat, a pravo uživanja u istima je dodijeljeno i onim radnicima koji ne plaćaju nikakve naknade kao doprinos za rad sindikata. Takva praksa se čini nepravednom prema članovima sindikata i krajnje destimulirajuća u odnosu na regrutiranje budućeg, kao i zadržavanje postojećeg članstva.
Ustavni sud RH je 2005. godine svojom odlukom oglasio neustavnom odredbu tadašnjeg Zakona o radu kojom je bio uređen doprinos solidarnosti, utvrdivši kako nametanje obveze na plaćanje bilo kakvog doprinosa za pogodnosti iz kolektivnih ugovora ne članovima predstavlja ograničenje negativnog aspekta slobode udruživanja. Od tada do danas promišljanja sindikata u RH za uređenjem ovog pitanja na drugačiji način postoje, no nisu rezultirala konkretnim zakonskim rješenjima.
Na tragu promišljanja mogućih rješenja, kao mogućnost vidimo rješenje kojim bi se kolektivnim ugovorom utvrdilo kako se isti u smislu više razine prava primjenjuje samo na one radnike koji su članovi sindikata ili su naknadno postali članovi sindikata koji je stranka kolektivnog ugovora. Takvim rješenjem se radniku koji nije član sindikata ne nameću nikakve financijske obveze, a primjena pogodnosti iz kolektivnog ugovora osigurava se za članove sindikata koji ih je i dogovorio.
Temeljem navedenog, a uzimajući u obzir ustavna određenja, obvezanost RH međunarodnim i europskim konvencijama i poveljama, molimo Vaše mišljenje oko mogućnost opstojnosti takve odredbe u kolektivnom ugovoru u smislu njezine utemeljenosti na zakonu, kao i moguće sudske zaštite u slučaju nepoštivanja iste od strane poslodavca.

S poštovanjem,

Predsjednik Sindikat TOKG Hrvatske
Nenad Leček v.r.