SREDIŠNJA TIJELA I OSTALE DUŽNOSTI U SINDIKATU TOKG

Od 6. listopada 2011. u Sindikatu TOKG djeluju sljedeća središnja tijela:

SABOR – najviše tijelo upravljanja
UPRAVNI ODBOR – tijelo upravljanja između dva saborska zasjedanja
NADZORNI ODBOR – stručno tijelo za tumačenje odredaba Statuta, drugostupanjsko tijelo za rješavanje žalbi uloženih sukladno odredbama Statuta te stručno tijelo nadzora nad financijsko-materijalnim poslovanjem Sindikata
Uz središnja tijela djeluje i Predsjedništvo Sindikata, čiji članovi su izravni izvršitelji odluka središnjih tijela Sindikata, a čine ga predsjednik Sindikata, zamjenik predsjednika (trenutno nepopunjeno radno mjesto) te potpredsjednik Sindikata.

PREDSJEDNIŠTVO:
Predsjednik Sindikata TOKG: Nenad Leček
e mail: nenad [dot] lecek [at] sindtokg [dot] hr
mob: 098 463 813

Potpredsjednica Sindikata TOKG: Ljubica Hosni
e mail: ljubica [dot] hosni [at] sindtokg [dot] hr
mob: 098 268 763

POČASNI PREDSJEDNIK:
Josip Zidanić, ing. tekstilne tehnologije, odlukom VIII. redovnog sabora od 6. listopada 2011.
josip [dot] zidanic [at] sindtokg [dot] hr

KOORDINACIJA PODRUŽNICA I TVORNIČKIH SINDIKATA
Savo Šmitran, regionalni koordinator
savo [dot] smitran [at] sindtokg [dot] hr

Kontakt e-mail: info [at] sindtokg [dot] hr

Kontakt možete ostvariti preko Ureda Sindikata na adresi:
Sindikat tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske
Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2
10 000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4655 131
faks: +385 (0)1 4655 022