Sporazum između Sindikata TKOG Bosne i Hercegovine i Sindikata TOKG Hrvatske

Na zajedničkoj sjednici središnjih tijela Sindikata tekstila, kože, obuće i gume Bosne i Hercegovine te Sindikata TOKG Hrvatske 3. srpnja 2008. potpisan je Sporazum o bilateralnoj suradnji. Ovim Sporazumom njegovi potpisnici samo su potvrdili ono što se je u praksi sustavno odvijalo već punih deset godina.

Novina u Sporazumu, u odnosu na zatečenu praksu, je obveza izrade zajedničkih godišnjih programa aktivnosti, koji će pomoći potpisnicima pri dobivanju stručne i financijske pomoći za njegovo ostvarivanje. Istodobno, ovime će biti olakšano praćenje postignuća te pravodobno uočavanje potrebe poduzimanja zamjenskih ili dodatnih aktivnosti.

Potpisnici drže da će se na ovaj način lakše uklopiti u europsko poimanje sektorskog socijalnog dijaloga i kolektivno pregovaranje te da će moći djelotvornije pratiti primjenu modela društvene odgovornosti poduzetnika u lancu dodane vrijednosti kada isti istodobno zahvaća poslovne subjekte u Republici Hrvatskoj te u Bosni i Hercegovini.