SEMINAR - IZMJENE ZAKONA O RADU

ODRŽAN SEMINAR ZA SINDIKALNE POVJERENIKE

Više od trideset pet sindikalnih povjerenika iz čitave Hrvatske sudjelovalo je na seminaru koji je održan os 28. do 30. lipnja 2013. u Malinskoj, u organizaciji Sindikata tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske. Pravne savjetnice u Nezavisnim hrvatskim sindikatima Ana i Nataša, sindikalne povjerenike detaljno su upoznale sa izmjenama Zakona o radu koji je stupio na snagu krajem lipnja 2013., te o prijedlozima izmjena koje se predlažu u narednom periodu. Isto tako učesnici seminara raspravljali su, a na temelju dosadašnjih iskustava u praksi, o Zakonu o financijskom poslovanju i pred stečajnoj nagodbi, dobili potpunu informaciju o problemima u primjeni, te na što bi sindikalni povjerenici trebali obratiti pažnju prilikom pokretanja procesa pred stečajne nagodbe.

Drugog dana seminara govorilo se o prijedlogu Zakona o očuvanju radnih mjesta, te je dogovoreno da svi koji imaju bilo kakvih prijedloga oko tog zakona iste dostave u Sindikat TOKG ili NHS, a kako bi predstavnicima sindikata olakšali rad u odboru koji priprema izradu ovog zakona.
Na inicijativu sindikalnih povjerenika iz Varteksa Varaždin, na seminaru se raspravljalo i o kućnim kolektivnim ugovorima, najčešćim problemima sa kojima se svakodnevno suočavamo, te o primjeni kolektivnog ugovora u praksi. Učesnici seminara jednoglasno su prihvatili prijedlog da Sindikat TOKG uputi dopis, te zatraži mišljenje od nadležnog ministarstva vezano uz primjenu kolektivnih ugovora unutar trgovačkih društava.
Na kraju drugog radnog dana održana je i redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata na kojoj je prihvaćeno izvješće o ostvarenju plana prihoda i rashoda za prvo polugodište ove godine, sa analizom uplate članarine, te su ujedno doneseni planovi aktivnosti u narednom razdoblju, kao i plana prihoda i rashoda za narednih šest mjeseci 2013. godine.

Koordinator Sindikata TOKG
Savo Šmitran
Dio učesnika seminara.jpg
Dio učesnika seminara.
DSCN0184.JPG
Radni dio seminara.
DSCN0193.JPG

Opuštanje nakon napornog rada.