Sektorski socijalni dijalog – važnije aktivnosti od 2001. do 2010. godine

Nedavno je u Republici Hrvatskoj utemeljeno prvo sektorsko socijalno vijeće i to upravo za djelatnosti u kojima djeluje Sindikat TOKG.
Koliko smo pridonosili socijalnom dijalogu i u vremenima kada nije bilo takvog vijeća svjedoči sljedeći pregled aktivnosti. Preostaje nadati se da će rad novog vijeća biti jednako plodan i na korist radnicima u TOKG sektorima.

KRONOLOGIJA VAŽNIJIH AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM SOCIJALNOM DIJALOGU U TEKSTILU, ODJEĆI, OBUĆI I KOŽI (2001. – 2009.).

 25. 06. 2001. – Odbor Hrvatskog sabora za gospodarstvo, razvoj i obnovu održao tematsku sjednicu o stanju u tekstilnoj industriji i perspektivama razvoja, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Sindikata TOKG
 18. 04. 2002. –u organizaciji Sindikata TOKG održan je međunarodni seminar o socijalnom dijalogu za socijalni razvoj (sudionici su bili direktori TOKG poduzeća iz Republike Hrvatske, zamjenik ministra rada i socijalne skrbi, predstavnik Europske komisije zadužen za socijalni dijalog u sektorima tekstila, obuće i kože, predstavnica Europskog parlamenta zainteresirana za prava žena, predstavnik EURATEX-a, generalni tajnik ETUF:TCL-a, predsjednik nizozemskog sindikata CNV Bedrijvenbond i generalni tajnik International Federation of Textile and Clothing, predsjednik belgijskog sindikata ACV Textura te predsjednik International Federation of Textile and Clothing)
 06. 06. 2002. – predsjednik Sindikata TOKG Josip Zidanić sazvao je prvi sastanak dionika zainteresiranih za dijalog o konkurentnosti TOKG sektora. Pozvani su poslodavci i njihove udruge, sindikati, Hrvatska gospodarska komora, neovisni stručnjaci, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Društvo za organizacijsko učenje Hrvatske, županije i gradovi s većim udjelom TOKG industrije. Pozivu su se odazvali svi osim Hrvatske udruge poslodavaca i njegove granske udruge, koji su izrijekom odbili sudjelovati u, kako su je nazvali, „neformalnoj ad hoc skupini, koja ne može polučiti rezultate“. Dogovoren je nastavak rada na temelju izvješća tripartitne radne skupine, zadužene za pripremu prijedloga za Vladu Republike Hrvatske, kojim bi je potaknuli na oblikovanje industrijske politike i pratećih sektorskih politika.
 06. 12. 2002. – potpredsjedniku Vlade upućen dokument, odnosno prijedlog sektorskih socijalnih partnera i Društva za organizacijsko učenje Hrvatske “Prijedlog mjera za unapređivanje konkurentosti TOKG sektora”
 15. 01. 2003. – “Prijedlog mjera” dostavljen ministru gospodarstva, ministru rada te ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 18. 02. 2003. – održan sastanak zainteresiranih dionika s predstavnicima lokalne zajednice u Varaždinu, na kojem je dogovoreno održavanje tripartitnih radionica “Strateški socijalni dijalog o konkurentnosti TOKG sektora”
 održavanje tripartitnih radionica „Strateški socijalni dijalog o konkurentnosti TOKG sektora“ (granska udruga pri Hvatskoj udrugi poslodavaca odbija sudjelovati):
 27. – 29.03. 2003. – I. radionica
 24. – 26.04.2003. – II. radionica
 29. – 31.05.2003. – III. radionica
 lipanj 2003. – izrađena i usvojena sektorska „Strategija razvoja“, kao produkt tripartitnih radionica i suradnje sektorskih socijalnih partnera s Društvom za organizacijsko učenje Hrvatske
 04. 07. 2003. – održano predavanje stručnjaka Gospodarske zbornice Slovenije o postignućima industrijskih klastera u Sloveniji, na poziv Društva za organizacijsko učenje Hrvatske, a za potrebe sektorskih socijalnih partnera u Hrvatskoj
 12. 09. 2003. – održano predavanje neovisnih konzultanata iz Slovenije o formiranju i djelovanju klastera (studije slučajeva), na poziv Društva za organizacijsko učenje Hrvatske, a za potrebe socijalnih partnera u TOKG sektorima u Hrvatskoj
 14. 10. 2003. – javna tribina u lokalnoj zajednici (Čakovec), na poziv socijalnih partnera i uz sudjelovanje Društva za organizacijsko učenje Hrvatske, na kojoj su sagledane mogućnosti unapređivanja konkurentnosti i društvene odgovornosti u TOKG sektorima u Hrvatskoj
 23. 10. 2003. – tiskovna konferencija “Rekli smo vam sve ...”, na kojoj je Sindikat TOKG iznio sve propuste Vlade u mandatu 2000. – 2003. da pokrene bilo kakav dijalog sa sektorskim socijalnim partnerima te najavio da takva loša komunikacija može koštati Vladu, odnosno da bi mogla biti kažnjena gubitkom na parlamentarnim izborima, što se je i ostvarilo
 prosinac 2003. – promocija knjige Sindikata TOKG (autori Josip Zidanić i Svjetlana Šokčević) “Zajedno – socijalni dijalog kao proces učenja”
 05. 11. 2003. – drugo predavanje konzultanata iz Slovenije o klasterima (studije slučajeva) na poziv Društva za organizacijsko učenje Hrvatske, a za potrebe sektorskih socijalnih partnera u Hrvatskoj
 10. 11.2003. – prezentiranje sektorske problematike i njezinih implikacija po regiju te “Strategije razvoja” Gospodarsko-socijalnom vijeću Međimurske županije na sjednici u Čakovcu, uz sudjelovanje sektorskih socijalnih partnera i Društva za organizacijsko učenje Hrvatske
 Sindikat TOKG dostavlja Vladi u novom sazivu “Strategiju razvoja” koju su usvojili sektorski socijalni partneri u lipnju 2003.:
 19.01.2004. – Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju (državnom tajniku)
 28.01.2004. – Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Čakovec
 05.02.2004. – Uredu za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj
 05.02.2004. – ministru gospodarstva, rada i poduzetništva
 12. 02. 2004. – strukovne udruge tekstilaca te kožara i obućara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori odlučile su pokrenuti postupak osnivanja prvog klastera
 27. 02. 2004. – u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Čakovec provedena je rasprava o stanju u TOKG sektorima te o implikacijama po lokalnu zajednicu, u kojoj su sudjelovali predstavnici Sindikata TOKG
 21. 04. 2004. – prezentiranje sektorske problematike i njezinih implikacija po regiju te “Strategije razvoja” Gospodarsko-socijalnom vijeću Varaždinske županije na sjednici u Varaždinu, uz sudjelovanje socijalnih partnera i Društva za organizacijsko učenje Hrvatske
 održavanje regionalnih sastanaka sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća koji su članovi Sindikata TOKG, radi prezentiranja sektorske “Strategije razvoja”, metode unapređivanja poslovanja tzv. “20 ključeva”, prezentiranje potrebe unapređivanja konkurentnosti i nužnosti provedbe hitnih promjena u organizacijama u TOKG sektorima u Hrvatskoj. Mjesta održavanja bila su: Ivanec, 26. studenog 2003., Štrigova, 1. prosinca 2003., Osijek, 20. siječnja 2004. te Stubičke Toplice, 20. travnja 2004.
 10. i 11. 06. 2004. – studijski posjet poslodavaca iz Hrvatske, među kojima je bio i predstavnik poslodavaca iz Međimurja, te Sindikata TOKG socijalnim partnerima i njihovim institucijama u Belgiji (FEBELTEX-u, CREAMODA-i, IVOC/IREC-u te granskom sindikatu ACV Textura), radi uvida u način organiziranja, djelovanja, institucionalne i kadrovske kapacitete, a osobito u način lobiranja u interesu tekstilne i odjevne industrije pri Vladi i ostalim dionicima
 29. i 30. 09. 2004. – u Dubrovniku je održan tripartitni seminar o konkurentnosti TOKG sektora, uz sudjelovanje belgijskog sindikata ACV Textura te stručnjaka iz Belgije koji su sudjelovali u osmišljavanju procesa te u provedbi restrukturiranja belgijske tekstilne industrije tijekom 1980-tih. Sudionici iz Hrvatske bili su direktori osam najvećih TOKG tvrtki, predstavnici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore i Sindikata TOKG.
 2005. – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva po prvi puta javnim natječajem dodjeljuje 20 milijuna kuna državnih potpora za unapređivanje konkurentnosti TOKG poduzeća. Sindikat TOKG prati ovaj natječaj tzv. “crnim listama poslodavaca” i usmjerava sredstva u poduzeća u kojima nema kršenja radničkih prava kao temeljnih ljudskih prava te koja posluju prema načelu društvene odgovornosti
 04. i 05. 10.2005. – u Šibeniku je održan tripartitni seminar o sektorskom socijalnom dijalogu, uz sudjelovanje stručnjaka iz Belgije iz Instituta IVOC/IREC te socijalnih partnera ACV Textura i FEBELTEX-a. Sudionici iz Hrvatske bili su direktori 10-tak najvećih TOKG tvrtki, predstavnici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatske udruge poslodavaca i Sindikata TOKG.
 01. 12. 2005. – sklopljen je Ugovor o sektorskom socijalnom dijalogu i strateškom partnerstvu s granskom udrugom poslodavaca pri Hrvatskoj udrugi poslodavaca
 2006. – na podlozi sektorske “Strategije razvoja”, koju su izradili socijalni partneri 2003., započinje izrada sektorskih strategija u Ekonomskom institutu Zagreb, prema narudžbi ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, i to za tekstilno-odjevnu te za obućarsko-kožarsku industriju Hrvatske
 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva raspisalo je ponovni natječaj za dodjelu državnih potpora za konkurentnost TOKG sektora u iznosu 20 milijuna kuna, koji iznova prati sindikalna “crna lista poslodavaca”, na koju reagira i Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, tražeći od Sindikata TOKG da dostavi sva saznanja koja ima u vezi s pokušajima zaobilaženja natječajnih kriterija
 11. 01. 2007. – Hrvatski sabor cjelodnevno raspravlja o odgovornosti Vlade za stanje u tekstilnoj industriji, sukladno interpelaciji Željka Pavlica i drugih zastupnika iz oporbenih redova koji su ga podržali u toj inicijativi. Izuzetno aktivnu ulogu tijekom rasprave imali su zastupnici Željko Pavlic, Dragutin Lesar i zastupnici SDP-a
 15. 03. 2007. – u Čakovcu je sklopljen Ugovor o sektorskom strateškom partnerstvu u Međimurskoj županiji (ugovorne stranke su Županija, Hvatski zavod za zapošljavanje, granska udruga poslodavaca i Sindikat TOKG)
 18. 06. 2007. – u Varaždinu je sklopljen Ugovor o sektorskom strateškom partnerstvu u Varaždinskoj županiji (ugovorne stranke su Županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, granska udruga poslodavaca i Sindikat TOKG)
 27. i 28. 06. 2007. – u Primoštenu je održan tripartitni seminar o uvjetima rada, organizaciji rada, obračunu plaća i radnim normama u TOKG sektorima, uz sudjelovanje belgijskog sindikata ACV Textura, poslodavaca iz Hrvatske te povjerenika Sindikata TOKG
 studeni 2007. – Vlada usvaja studiju o analizi stanja (2000. – 2005.) te sektorsku razvojnu strategiju za tekstil i odjeću zarazdoblje 2006. – 2015. i prateći operativni program
 slijedi novi natječaj Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za državne potpore unapređivanju konkurentnosti TOKG sektora od 20 milijuna kuna te natječaj za sufinanciranje CAD-CAM sustava
 poslodavci iz sektora tekstila i odjeće formiraju Hrvatsku agenciju za razvoj tekstilne industrije (HARTI), čije djelovanje predviđa sektorska razvojna strategija, te sklapaju Sporazum sa Sindikatom TOKG o nastavku strateškog partnerstva radi unapređivanja konkurentnosti sektora
 svibanj 2008. – Vlada usvaja sektorsku razvojnu strategiju za obućarsko-kožarsku industriju Hrvatske, čime poslodavci iz ovih sektora stječu mogućnost formirati Hrvatsku agenciju za razvoj kožarsko-obućarske industrije (HARKI), jer njezino djelovanje predviđa sektorska strategija
 HARTI i Sindikat TOKG surađuju s Ekonomskim institutom iz Zagreba na izradi studije „Metodologija, kriteriji i model odabira razvojnih programa za financiranje tekstilne i odjevne industrije u Hrvatskoj u razdoblju 2008. – 2012.“ i o tome obavještavaju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, koje podržava „Metodologiju“
 kolovoz 2008. – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva odstupa od „Metodologije“ te raspisuje javni natječaj za državne potpore TOKG sektorima koji odstupa od „Metodologije, kriterija i modela odabira razvojnih programa za financiranje tekstilne i odjevne industrije u Hrvatskoj u razdoblju 2008. – 2012.“ Oko 100 milijuna kuna podijeljeno je i bez striktnog pridržavanja „crne liste poslodavaca“ koju je sukladno svojoj praksi iz ranijih godina ponovno dostavio Sindikat TOKG. Primjedbe s tim u vezi Sindikat upućuje Agenciji za zaštitu tržišnog natječaja i traži reviziju natječaja, uz navođenje konkretnih poslodavaca koji prema viđenju Sindikata ne ispunjavaju natječajne kriterije
 kolovoz 2009. – raspisan je novi javni natječaj Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za državne potpore TOKG sektorima u iznosu od 60 milijuna kuna, koji ponovno odstupa od studije „Metodologija, kriteriji i model odabira razvojnih programa za financiranje tekstilne i odjevne industrije u Hrvatskoj u razdoblju 2008. – 2012.“ Sindikat TOKG odustaje od dostave „crne liste poslodavaca“ i okreće se metodi djelovanja preko kaznenih prijava, budući da Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uočljivo drži ovaj Sindikat podalje od bilo kakve mogućnosti sudjelovanja u izradi natječajnih kriterija i praćenju njihove primjene, iako u javnosti govori drugačije.
 28. 09. 2009. – predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever traži od predsjednice Vlade hitan sastanak o zatečenom stanju i načinima spašavanja radnih mjesta u TOKG sektorima Hrvatske
 19. 11. 2009. – Sindikat TOKG traži od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva hitnu objavu broja zaposlenih kod poslodavaca kojima su 2008. i 2009. odobrene državne potpore, kako bi se moglo nadzirati ispunjavanje natječajnog uvjeta prema kojem onaj poslodavac koji je dobio potporu za subvencioniranje kamata na kredite i/ili za obrtna sredstva ne smije kroz godinu dana otpustiti niti jednog radnika. Ovom zahtjevu Ministarstvo do danas nije udovoljilo, iako je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama to trebalo učiniti u roku od 15 dana.
 30. 11. 2009. – tematska sjednica Vlade o stanju u TOKG sektorima i mogućnostima očuvanja konkurentnosti i radnih mjesta, te o mogućnostima pomoći poduzećima u teškoćama, osobito onima koje je uzrokovala recesija počam od 2008. na dalje. Dogovorene su aktivnosti, kao i ponovni susret u istom sastavu krajem prosinca 2009. ili najkasnije početkom siječnja 2010., što se nije realiziralo.
 04. 12. 2009. – župan Varaždinske županije održao je zajednički sastanak sa županima Krapinsko-zagorske i Međimurske županije, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ekonomskim institutom iz Zagreba, HARTI-em, granskom udrugom poslodavaca te Sindikatom TOKG, radi dogovora o zajedničkom nastupu pred Vladom s ciljem spašavanja radnih mjesta i poduzeća u TOKG sektorima
 siječanj – ožujak 2010. – u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva traju sastanci o kriterijima i načinima na koje bi Vlada trebala pomoći očuvanju radnih mjesta i poduzeća u TOKG sektorima i konačni prijedlog socijalnih partnera upućuje se početkom ožujka u Vladu na daljnji postupak
 25. veljače 2010. – sektorski socijalni partneri neugodno su iznenađeni izjavom ministra gospodarstva, rada i poduzetništva Đure Popijača na sjednici Vlade da tekstilcima ne može pomoći jer „nikako da jasno izraze što žele“. Pri tome izjavljuje „da se svakodnevno sastaje sa sindikatima iz raznih grana i zajednički se traže rješenja za svako poduzeće u krizi, kao i za cijele sektore.“ Zašto ne i s nama?
 U to vrijeme, u sobama susjednim njegovoj, sektorski socijalni partneri završili su konačni prijedlog o načinima pomoći, koji se početkom ožujka upućuje Vladi na daljnji postupak!
 lipanj 2010. – Vlada je tijekom 2010. ponovno dala pomoć brodogradilištima i drvnoj industriji, a na upite iz Sindikata TOKG kada će pomoć dobiti TOKG sektori ne odgovaraju ni iz Ureda Vlade niti iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Ministarstvo ne odgovara niti na upite novinara o tome što je sa sektorskom strategijom.

Stanje na dan 2. lipnja 2010.