Zaštita prava

Naučite svoja prava: RODILJNI I RODITELJSKI DOPUSTI

Kako se u Sindikat još uvijek javljaju radnici koji ne znaju za mogućnosti koje za njih kao roditelje proizlaze iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, objavljujemo skraćeni pregled najvažnijih prava.
Obvezni rodiljni dopust traje od 28 dana (ili prema preporuci liječnika od 45 dana) prije očekivanog poroda do 42. dana poslije poroda i mora ga koristiti majka.

Prekršajna odgovornosti poslodavca koji radničkom vijeću prešućuje da nije uplatio propisane doprinose iz i na plaće

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva odgovorilo je 8. travnja 2010. na upit koji je na našu inicijativu postavio NHS. Upit se odnosi na činjenicu da Zakonom o radu nije propisana prekršajna odgovornost poslodavca koji radničkom vijeću uskraćuje podatak o dugovima po osnovi propisanih poreza i doprinosa iz i na plaće radnika. Naime, radnici i radničko vijeće, odnosno sindikat iz obračuna plaća najčešće vide obračun doprinosa, ali često ne znaju da isti nisu ustegnuti niti su uplaćeni nadležnom tijelu sukladno posebnom propisu.

Skraćenje radnog vremena ne utječe na visinu minimalne plaće

Poslodavci koji skraćuju puno radno vrijeme sa 40 sati tjedno na 32 sata ili na neko drugo trajanje koje je kraće od 40 sati tjedno, ne rade to samo radi smanjenog opsega poslova, već žele prije svega smanjiti troškove za radnike.
Kada su u pitanju minimalna plaća i najniža osnovna plaća, smanjenje nije dopušteno. Naime, prema članku 2. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 67/08.) minimalna plaća utvrđena ovim Zakonom jest najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu.

Kada poslodavac može uvesti video nadzor?

Zbog učestalih upita naših članova u vezi s postavljanjem videonadzora u radnim prostorijama i ostalim prostorima pod nadzorom poslodavca, upozoravamo da je prema zatečenoj sudskoj praksi zabranjeno uvođenje videonadzora, ako se poslodavac o tome nije prethodno savjetovao s radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom s ovlastima radničkog vijeća.

U ovakvim slučajevima poslodavci su izgubili sporove i sud je naredio uklanjanje spornih kamera.

Prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 5. Zakona o minimalnoj plaći

Kako bi zaštitio prava svojih članova u djelatnostima proizvodnje tekstila, obuće i kože, Sindikat je 1. srpnja 2008. predao Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 5. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 67/08. od 9. lipnja 2008.) sa člancima 3., 14., 16., 49., 50., 54., 55., 56. 59. i 62. Ustava RH. Osporavani članak 5.

Syndicate content