Dokumenti

Agreement on sectoral social dialogue and strategic partnership (Zagreb, 1 December 2005)

As there is an urgent need to:
– Carry out socially responsible strategic repositioning of entities operating in the Croatian fashion industry so that new business models are applied providing products and services with higher value added,
– Support the definition of industry and trade policy that will result in socially responsible development,
– Encourage the process of knowledge creation in organizations with the objective to increase their efficiency and effectiveness,
– Increase the security of jobs curently available and explore the possibility of new employment,

Ugovor o sektorskom socijalnom dijalogu i strateškom partnerstvu (Zagreb, 1. prosinca 2005.)

Uviđajući prijeku potrebu:
– provedbe društveno odgovornog strateškog repozicioniranja organizacija koje posluju u sektorima modne industrije u Hrvatskoj u segmente ili poslovne modele s većom dodanom vrijednošću proizvoda i usluga,
– poticanja industrijske i trgovinske politike koja ima učinke društveno odgovornog razvoja,
– podupiranja procesa kreiranja znanja u organizacijama, radi uvećavanja njihove učinkovitosti i djelotvornosti,
– povećanja sigurnosti zatečenog zaposlenja i otvaranja mogućnosti za novo zapošljavanje,

Plaće i zaposleni u TOKG djelatnostima

U 1990. u sektorima proizvodnje odjeće, tekstila, obuće i kože u Republici Hrvatskoj radilo je 126.314 radnika, a u kolovozu 2009. taj se je broj sveo na samo 35.754.
U proizvodnji tekstila u 280 poduzeća zaposleno je 5.123 radnika, od toga 3.573 žena (70 posto). Prosječna bruto plaća iznosi 4.455 kn, a prosječna neto plaća 3.262 kn. Plaće žena su 31 posto niže od plaća muškaraca.

Sporazum između Sindikata TKOG Bosne i Hercegovine i Sindikata TOKG Hrvatske

Na zajedničkoj sjednici središnjih tijela Sindikata tekstila, kože, obuće i gume Bosne i Hercegovine te Sindikata TOKG Hrvatske 3. srpnja 2008. potpisan je Sporazum o bilateralnoj suradnji. Ovim Sporazumom njegovi potpisnici samo su potvrdili ono što se je u praksi sustavno odvijalo već punih deset godina.

Syndicate content