REGIONALNE KOORDINACIJE SINDIKATA TOKG HRVATSKE

Na području jedne ili više susjednih županija, razvojno i prometno povezanih, mogu se osnivati regionalne koordinacije podružnica Sindikata. Regionalnu koordinaciju čine svi glavni povjerenici s njezinog područja. Regionalnu koordinaciju osniva Upravni odbor. Rad regionalne koordinacije vodi regionalni koordinator.
Na području odnosno na razini regije za koju je zadužen regionalni koordinator ovlašten je i odgovoran osobito za:
- vođenje rada regionalne koordinacije
- suradnju sa strukovnom koordinacijom
- poticanje i usklađivanje rada povjerenika
- suradnju s glavnim urednikom internetske stranice i glasila "TOKG info"
- pružanje stručne pomoći povjereništvima, radničkim vijećima i povjerenicima za zaštitu na radu i zastupanje njihovih interesa pred poslodavcima i udrugama poslodavaca
- prenošenje obavijesti povjerenicima sa sjednica Upravnog odbora te s ostalih sastanaka na koje je upućen odlukom središnjih tijela ili predsjedništva Sindikata
- pružanje pomoći povjereništvima, radničkim vijećima i povjerenicima za zaštitu na radu u provedbi odluka tijela Sindikata i udruge više razine
- nazočnost na skupovima povjerenika
- nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem podružnica i obavještavanje o uočenom kršenju obveza i ovog Statuta
- podnošenje tromjesečnog izvješća o svojem radu Upravnom odboru
Regionalni koordinator ovlašten je sudjelovati u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu o sklapanju, izmjeni ili obnovi kolektivnog ugovora podružnice s poslodavcem.

Sindikat ima dvije regionalne koordinacije.
REGIONALNA KOORDINACIJA 1 obuhvaća sindikalne povjerenike iz županija Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke.

REGIONALNA KOORDINACIJA 2 obuhvaća sindikalne povjerenike iz županija Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Grada Zagreba, Karlovačke i Sisačko-moslavačke.

Poslove koordinatora u Sindikatu obavlja Savo Šmitran, a dostupan je na adresi:
Sindikat tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske
Trg Republike 1
40 000 Čakovec
tel.: +385 (0)40 310 050
faks: +385 (0)40 310 050
e-mail:savo [dot] smitran [at] sindtokg [dot] hr