Punomoćnik tvrtke T7 VIS d.o.o. Vlado Sevšek navodi neistine o Sindikatu TOKG

U Novom listu od 1. ožujka 2011. na str. 40., u dijelu „Reakcije & mišljenja“, objavljeno je pismo, odnosno reagiranje gosp. Vlade Sevšeka, odvjetnika iz Varaždina, punomoćnika trgovačkog društva T7 VIS d.o.o. pod naslovom „Traži se obnavljanje sindikata u Pamučnoj – Stvaramo uvjete za normalnu proizvodnju“, koje je reakcija na članak iz Novog lista od 22. siječnja 2011. pod naslovom „Traži se obnavljanje sindikata u Pamučnoj“. U tom su pismu sadržani neistiniti navodi u vezi sa sprječavanjem sindikalnog organiziranja kod ovog poslodavca u proizvodnoj jedinici u Dugoj Resi, koje ovim putem demantiramo.
Naime, Sindikat TOKG se je obratio predsjedniku Uprave društva T7 VIS d.o.o. Davoru Patafta 13. listopada 2010. radi učlanjivanja radnika, kao i radi potrebe hitnog otklanjanja više težih povreda prava radnika iz radnog odnosa i zaštite na radu. Kako niti nakon dva dana nije bilo odgovora niti telefonskog poziva bilo koga iz T7 VIS d.o.o. iz Varaždina, 15. listopada 2010. poslali smo dopis gospodinu Jakobu Čelik na lokaciji proizvodne jedinice u Dugoj Resi, na koji nam niti on do danas nije dogovorio. Zbog ovakvog ignoriranja, na našu zamolbu, kod uprave društva T7 VIS d.o.o. reagirao je Ured za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj 17. prosinca 2010. Poslodavac T7 VIS d.o.o. odgovara Uredu za socijalno partnerstvo 12. siječnja 2011. i to tako da mu daje neistinitu informaciju, citiramo: „... do danas nismo dobili nikakvu pismenu, a ni usmenu informaciju ili obavijest o organiziranju sindikata ili radničkog vijeća u proizvodnoj jedinici Duga Resa....“. Saznanje o tom njihovom vrlo nekorektnom odgovoru dobivamo od Ureda za socijalno partnerstvo 26. siječnja 2011. Nije nam preostalo drugo, nego da 31. siječnja 2011. upravi T7 VIS d.o.o. pošaljemo dopis o tome da znamo da su Uredu za socijalno partnerstvo napisali neistinu, da smo obavijestili o tome predstojnika Ureda gosp. Vitomira Begovića, kao i da ćemo neodložno pristupiti učlanjivanju radnika u Dugoj Resi te izboru radničkog vijeća.
Gosp. Vlado Sevšek ponavlja neistinu koju je uprava T7 VIS d.o.o. poslala Uredu za socijalno partnerstvo, tj. on ponovno tvrdi da se nikada nismo obratili poslodavcu sa zahtjevom za učlanjivanje radnika u proizvodnoj jedinici u Dugoj Resi.
Krajnje su sporni i ostali navodi u pismu odvjetnika Vlade Sevšeka Novom listu, kao npr. oni iz kojih proizlazi da bi poslodavac T7 VIS d.o.o. samoinicijativno usklađivao uvjete rada sa zahtjevima iz propisa. U tom bi slučaju, naime, značilo da je Državni inspektorat Republike Hrvatske, Područna jedinica Zagreb, Ispostava – Odsjek inspekcijskog nadzora u Karlovcu postupala nezakonito, u što je teško povjerovati. Naime, ova nas je institucija obavijestila 24. studenoga 2010. da su utvrdili povrede propisa iz područja zaštite na radu na koje smo ukazali u našoj prijavi te da su tim povodom poduzete zakonom propisane mjere. Također, ista nas je institucija obavijestila 2. prosinca 2010. da je za utvrđene nepravilnosti koje smo naveli u našoj prijavi iz područja radnih odnosa protiv poslodavca T7 VIS d.o.o. podnesen optužni prijedlog te dostavljena odgovarajuća obavijest Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u Karlovcu, radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.
Dakle, ako je htio nešto uvjerljivo demantirati, odvjetnik Vlado Sevšek je trebao obavijestiti javnost o datumima kada je poslodavac T7 VIS d.o.o. poslao radnike na poslovima s posebnim uvjetima rada na preglede, kada je donio procjenu opasnosti i druge potrebne akte o radnim odnosima i zaštiti na radu, te kada je poduzeo sve ostale radnje potrebne da bi uvjeti rada u proizvodnoj jedinici u Dugoj Resi bili u skladu sa zahtjevima iz propisa. Javnost treba znati koliko ti datumi (ne)odstupaju od datuma kojega smo podnijeli prijavu inspekciji rada, kao i od datuma obavljenih nadzora od strane inspekcije rada. Prema dojavama radnika iz Duge Rese, sve aktivnosti poslodavca uslijedile su tek nakon obavljenog nadzora inspekcije rada.