Postani član Sindikata TOKG

Ovlašćujem Sindikat tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske da u moje ime pregovara o kolektivnom ugovoru, te slanjem ove pristupnice potvrđujem da Sindikatu pristupam dobrovoljno i istupam iz eventualnog dosadašnjeg članstva u ostalima. Dopuštam da mi poslodavac obračunava i usteže iz plaće, te uplaćuje Sindikatu članarinu u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, Statutom i odlukama nadležnog tijela Sindikata tekstila obuće, kože, gume Hrvatske. Dragovoljno pristajem da Sindikat vrši obradu (prikupljanje, pohranjivanje, obavljanje uvida, uporabu, brisanje i ostalo) mojih gore navedenih osobnih podataka u svrhu identifikacije članova, naplaćivanja sindikalne članarine, pružanja pravne pomoći i zastupanja u sporovima proizašlim iz radnog odnosa, ostvarivanja prava na sindikalne socijalne pomoći i potpore, prigodne darove u novcu i naravi, ostvarivanja prava na pozajmice i druge oblike povratnih potpora, korištenje raznih pogodnosti koje Sindikat ugovara za svoje članove te izvršavanja ostalih zakonskih obveza, a sve u skladu s propisima o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka te pravilnikom Sindikata kojim se uređuje obrada osobnih podataka. Slanjem pristupnice elektroničkom poštom potvrđujem da su gore navedeni podaci točni, te potvrđujem gore navedene izjave. Aktivacija pristupnice i konzumacija članski prava slijedi nakon uplate prve članarine u visini od 1% bruto plaće.