Prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 5. Zakona o minimalnoj plaći

Kako bi zaštitio prava svojih članova u djelatnostima proizvodnje tekstila, obuće i kože, Sindikat je 1. srpnja 2008. predao Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 5. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 67/08. od 9. lipnja 2008.) sa člancima 3., 14., 16., 49., 50., 54., 55., 56. 59. i 62. Ustava RH. Osporavani članak 5. ograničava pravo radnicima u ovim sektorima da primaju minimalnu plaću u istoj visini kao i radnici u svim ostalim sektorima gospodarstva Republike Hrvatske, pa je svaki pojedini radnik u tekstilu, obući i koži oštećen za 165 kuna bruto mjesečno. Zakidanje radnika u ovim sektorima trajat će pune četiri godine, ne ukine li Ustavni sud osporavani članak 5.

U svojem prijedlogu Sindikat predlaže da Ustavni sud odluči u hitnom postupku, budući da ga je koristio i zakonodavac pri odlučivanju o ovom zakonskom prijedlogu, kao i to da se do donošenja odluke Ustavnog suda obustavi izvršenje svih radnji i akata koji bi se temeljili na spornom članku 5. i time mogli nanijeti štetu osobama koje su adresati tog članka. Naime, prve isplate plaća prema ovom Zakonu bit će obavljene već u kolovozu.

Istodobno Sindikat je dostavio Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu kaznenu prijavu protiv predsjednice SSSH, koja je grubim prekoračenjem statutarnih ovlasti pridonijela donošenju Zakona o minimalnoj plaći s diskriminatornim člankom 5., o čijem se sadržaju nisu imala prilike očitovati nadležna tijela Sindikata ni SSSH. Tako niti jedno nadležno tijelo nije odlučilo hoće li uopće dopustiti izuzeće i kakvo, koje će djelatnosti biti izuzete, koliko dugo će trajati to izuzeće i što će biti njegov pravni sadržaj.