Prekršajna odgovornosti poslodavca koji radničkom vijeću prešućuje da nije uplatio propisane doprinose iz i na plaće

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva odgovorilo je 8. travnja 2010. na upit koji je na našu inicijativu postavio NHS. Upit se odnosi na činjenicu da Zakonom o radu nije propisana prekršajna odgovornost poslodavca koji radničkom vijeću uskraćuje podatak o dugovima po osnovi propisanih poreza i doprinosa iz i na plaće radnika. Naime, radnici i radničko vijeće, odnosno sindikat iz obračuna plaća najčešće vide obračun doprinosa, ali često ne znaju da isti nisu ustegnuti niti su uplaćeni nadležnom tijelu sukladno posebnom propisu. Da postoje dugovi po osnovi poreza i doprinosa i njihov točan iznos često se sazna tek nakon pokretanja stečajnog postupka.
Ministarstvo nalazi da iako Zakonom o radu nije propisana kazna za poslodavca koji ne osigurava radničkom vijeću uvid u podatke o obračunu i uplati doprinosa, da se takvo ponašanje može kvalificirati kao neosiguravanje uvjeta za rad radničkog vijeća iz članka 155. Zakona o radu, odnosno kao kršenje odredbe stavka 10. istog članka Zakona o radu, kojim je propisano da se odnos radničkog vijeća i poslodavca temelji na povjerenju i međusobnoj suradnji, čime bi poslodavac činio teži prekršaj sukladno čl. 293. st. 1. podst. 33. Zakona o radu. Zato Ministarstvo drži da sukladno odredbi čl. 288. st. 3. Zakona o radu radnik, radničko vijeće i sindikat mogu u ovom slučaju zahtijevati od inspektora rada provođenje inspekcijskog nadzora.