Potpisan novi kolektivni ugovor u ČATEKS-u d.d. Čakovec.

Novi Kolektivni ugovor u poduzeću ČATEKS d.d. Čakovec kojeg su potpisali Uprava-direktor društva Davor Sabolić i Glavni povjerenik Sindikata ”ČATEKS” Čakovec, Nenad Leček, počeo se primjenjivati 01. siječnja 2019. godine. U njemu su jasnije definirana sva prava i obveze radnika u odnosu na dosadašnji,  te su gotovo sva prava uređena na način koji je povoljniji za radnika.

Utvrđena je  osnovica za obračun plaće u iznosu od 3.700,00 kuna,  što daje prosječno povećanje bruto plaće prema novom obračunu od 12-15%.

Izrađena je nova sistematizacija radnih mjesta, bazirana na koeficijentima čime će se uvelike olakšati organizacija poduzeća, te omogućiti veću fleksibilnost nego što je do sada.

Utvrđen je novi jednostavniji način izračuna plaće (koeficijent radnog mjesta x osnovica), te isplata plaće  za svaki mjesec u istom iznosu bez obzira na mjesečni fond sati, odnosno omogućit će isplatu iste osnovne bruto plaće za svaki mjesec, bez promjene od gotovo od 15% koje su se dosad događale zbog različitih broja radnih dana svakog mjeseca.

Uveden je novi sustav obračuna  naknade za prijevoz  na posao i sa posla koji je povoljniji za 99% radnika. Isplata naknade za prijevoz bit će na dan isplate plaća ( do petnaestoga u mjesecu), te će se isplaćivati u punom iznosu bez obzira na korištenje godišnjeg odmora ili državnog blagdana, osim u srpnju i kolovozu kada će se isplatiti u iznosu od 50%. Umanjenje putnih troškova ide samo u slučaju bolovanja.

U slučaju pozitivnog poslovanja društva utvrđena je obveza isplate neoporezive naknade (regres, božićnica) u minimalnom iznosu od 500,00 odnosno 1.000,00 kuna, što je dosad bila samo mogućnost.

Utvrđena je obveza isplate jubilarnih nagrada za vjernost poduzeću od deset godina na dalje i to za 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; i 45 godina;

Dodaci na plaću za rad noć, nedjeljom i dane blagdana nisu se mijenjali, s time da će obračun tih dodataka na plaću biti puno povoljniji za radnike jer će se obračunavati na veću satnicu nego do sada.

Uveden je moderan, fleksibilan i lako primjenjiv sustav platno tarifnih razreda, koji omogućavaju da se plaća vrlo lako izračuna i vrlo jednostavno i brzo prilagodi novoj situaciji  na tržištu rada.

Utvrđeni su kriteriji za nagrađivanje radnika, te će se na kvartalnoj razini putem izdašnih stimulacija nagrađivati radnici za dodatni angažman na temelju preporuke peteročlane komisije za nagrađivanje. Komisiju čine tri člana od strane poslodavca i dva člana predstavnika radnika.

Novim kolektivnim ugovorom napravljen je dobar temelj za nastavak pregovora, odnosno izrađen je dokument koji se lako i jednostavno dogovorom može mijenjati i nadopunjavati, te se eventualni nedostaci mogu u vrlo kratkom roku ispraviti.

Postignut je glavni cilj kolektivnog pregovaranja, a to je poboljšanje materijalnih prava radnika, s time da su nastavljeni pregovori vezano za pronalazak novog modela dodatnog  nagrađivanja radnika s dugim radnim stažom  u Čateks-u.

Nadamo se da ćemo najkasnije do sredine ove godine uspjeti pronaći i dogovoriti novi model dodatka na staž, kako bi se dodatno nagradila vjernost poduzeću, te određeno znanje i iskustvo starijih radnika.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *