OSMI SABOR SINDIKATA TOKG HRVATSKE: Svjetlana Šokčević ponovno izabrana za predsjednicu

Osmi sabor Sindikata tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske, održan 6. listopada u Mariji Bistrici (Hotel Kaj), realizirao je sve postavljene ciljeve. Sabor je počeo svečanim otvaranjem i nastupom klape Marija Bistrica, a rad je nastavljen pozdravnim govorima gostiju. U ime Nezavisnih Hrvatskih sindikata delegate i goste Sabora pozdravio je predsjednik Krešimir Sever i pozvao sindikate na jedinstvo i zajedničko djelovanje posebice u vrijeme gospodarske krize i stalnog pokušaja vlasti i poslodavaca da smanje radnička prava. Dirk Uyttenhove, generalni tajnik ACV-CSC Metea, također je pozdravio Sabor i založio se za nastavak suradnje i prijateljksih odnosa Sindikata TOKG i njegovog sindikata. Na Sabor su pozvani i predstavnici srodnih sindikata iz Regije čiji su predstavnici također, uz pozdravne riječi, uvodno govorili delegatima Osmog sabora. Bili su to Ramiz Omanović, predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume Bosne i Hercegovine, Jože Türkl, predsjednik Sindikata kožarsko-prerađivačke industrije Slovenije i Radojko Jovanović, predsjednik Sindikata tekstila, obuće, kože, gume Srbije.
WEB101011A (1).JPG
U nastavku rada Sabor je prihvatio Poslovnik o radu i izabrao radna tijela. Radno predsjedništvo su sačinjavali Ljubica Hosni (predsjednica), Gordana Mihoci, Davorka Kiseljak, Željko Krajček i Berislav Vulić. Verifikacijska komisija (sačinjavali su je predsjednik Franjo Piskač i članovi Dragutin Pavleković i Željko Kovačić) vrlo je brzo izvijestila Sabor da je nazočno 45 delegata s pravom glasa te da Sabor može donositi punovažne odluke, a. U kandidacijskoj su komisiji bili Jadranka Sermek (predsjednica), Višnja Pavlić i Biserka Muretić, a izbornu su komisiju sačinjavali Nenad Presečki (predsjednik), Ivan Šimunić, Božidar Borovac, Danica Gregurić, Andreja Jeđut, Dalibor Zember i Pavo Krištić. Sabor je za zapisničarku izabrao Božicu Čiček Mutavdžić, a za ovjerovitelje zapisnika Anicu Đurinec i Nadu Pinek.
WEB101011A (2).JPG
Izvješće o radu Sindikata između dva redovna sabora delegatima je prezentirala predsjednica Sindikata prof. dr. sc. Svjetlana Šokčević. Ona se u opširnom izlaganju osvrnula na najvažnije događaje i probleme i uspjehe koji su pratili rad Sindikata, a pojedine je dijelove ilustrirala i preslikama dokumenata. Nakon njezinog izlaganja i rasprave, Sabor je to izvješće prihvatio jednoglasno. Također, prihvaćene su i izmjene i dopune Statuta Sindikata, koje će u ustrojbenom smislu olakšati i racionalizirati rad Sindikata u cjelini. Novim je Statutom ustrojeno novo tijelo – Upravni odbor od 15 članova koje preuzima dosadašnje ovlasti Glavnog odbora (imao je 22 člana) i Upravnog odbora (imao je 8 članova). Uz to umjesto Statutarne komisije od tri člana i Financijskog odbora od tri člana ubuduće će djelovati tročlani Nadzorni odbor. U raspravi su delegati Varaždinske županije predložili da se u novi Statut uvrsti i odredba o proglašenju počasnog predsjednika, a u nastavku su delegati, uz prihvaćanje tog amandmana, prihvatili i prijedlog da se Josip Zidanić proglasi počasnim predsjednikom Sindikata TOKG, a sama svečanost proglašenja upriličena je na završetku te točke dnevnoga reda.
WEB101011A (3).JPG
Delegati su u završnom dijelu Sabora tajnim glasovanjem izabrali i nova tijela. Uz novoizabranu predsjednicu Svjetlanu Šokčević novi će Upravni odbor Sindikata TOKG raditi u sljedećem sastavu: Nenad Leček, Gordana Mihoci, Biserka Ratajec, Anica Đurinec, Ljubica Hosni, Verica Odobašić, Franjo Piskač, Zdenka Švenda, Davorka Kiseljak, Željko Kovačić, Vlado Smiljanec, Biserka Muretić, Krešimir Štefek i Berislav Vulić. U novi su Nadzorni odbor izabrani Božica Čiček Mutavdžić, Nada Pinek i Jadranka Sermek.
U završnom obraćanju Svjetlana Šokčević je čestitala svim delegatima koji su sudjelovali u radu Sabora, novoizabranom Upravnom odboru i Nadzornom odboru te svima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji Sabora, seminara i okruglog stola održanih prije.
WEB101011A (4).JPG
WEB101011A (5).JPG
WEB101011A (6).JPG