Optužni prijedlog protiv Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka

Nadležni inspektor Ispostave – Odsjeka inspekcijskog nadzora u Požegi proveo je 26. siječnja i 18. veljače ove godine nadzor kod poslodavca Sloga IMK d.d. Požega. U nadzoru je utvrđeno da Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka 23. lipnja 2010. nije obavio ispitivanje radnog okoliša kod normalnog odvijanja procesa rada. Zavod je propustio provesti ispitivanje sukladno Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. Prilikom provedbe ispitivanja bila je isključena kotlovnica koja radne pogone opskrbljuje parom potrebnom za proces glačanja, koji je bitan za normalno odvijanje procesa rada. Osim toga, ispitivanja su provedena kod otvorenih prozora i vrata, dakle u nenormalnim uvjetima, kompenzirajući klimatizacijski sustav.
Postupak ispitivanja koje je proveo Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka nije zadovoljio zahtjeve iz članaka 117.-119., 128., 129., 133., 134., 137.-139. Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije, a postupak ispitivanja i sadržaj, oblik i način izdavanja isprava o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima proveden je protivno odredbama članka 15. stavka 4. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. Inspektor rada utvrdio je da je Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka počinio prekršaj kažnjiv prema članku 106. Zakona o zaštiti na radu, a u vezi s člankom 91. tog Zakona, pa je protiv istoga podnio optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu.
Optužni prijedlog podnesen je i protiv poslodavca Sloga IMK d.d. Požega i odgovorne osobe kod ovog poslodavca i to za prekršaj kažnjiv prema članku 110. Zakona o zaštiti na radu, a koji se odnosi na provedbu članka 50. Zakona.
Upozoravamo povjerenike radnika za zaštitu na radu, kao i ostale radničke, odnosno sindikalne predstavnike, da ne trebaju bespogovorno prihvaćati ono što rade ili govore predstavnici vanjskih službi ili ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu, kada kod poslodavca obavljaju stručne poslove zaštite na radu (procjenu opasnosti, njezine revizije, ispitivanja, mjerenja, osposobljavanja i dr.). Na ovom primjeru očito je da se je htjelo djelovati protiv radnika i njihovih predstavnika, tj. da se je htjelo ići na ruku direktorici te pokušalo prikazati da je prijava Sindikata TOKG podnesena inspekciji rada u lipnju 2010. neutemeljena. Postupak smo vodili punih devet mjeseci, u kojem razdoblju smo se morali, među ostalim, obratiti i Uredu za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj, Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva te glavnom državnom inspektoru, što je sve napokon rezultiralo podnošenjem optužnih prijedloga protiv poslodavca i Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka.