Održana proširena sjednica upravnog odbora sindikata tokg hrvatske

Trideset sedam sindikalnih povjerenika sudjelovalo je u radu proširene sjednice Upravnog odbora Sindikata TOKG Hrvatske koja je održana 9. prosinca 2016. godine u Mariji Bistrici. Nazočni na sjednici detaljno su informirani o financijsko-materijalnom poslovanju Sindikata za razdoblje siječanj – rujan 2016., te je ujedno usvojen prijedlog Plana prihoda i rashoda za narednu kalendarsku godinu

 

Trideset sedam sindikalnih povjerenika sudjelovalo je u radu proširene sjednice Upravnog odbora Sindikata TOKG Hrvatske koja je održana 9. prosinca 2016. godine u Mariji Bistrici.
Nazočni na sjednici detaljno su informirani o financijsko-materijalnom poslovanju Sindikata za razdoblje siječanj – rujan 2016., te je ujedno usvojen prijedlog Plana prihoda i rashoda za narednu kalendarsku godinu

Trideset sedam sindikalnih povjerenika sudjelovalo je u radu proširene sjednice Upravnog odbora Sindikata TOKG Hrvatske koja je održana 9. prosinca 2016. godine u Mariji Bistrici.
Nazočni na sjednici detaljno su informirani o financijsko-materijalnom poslovanju Sindikata za razdoblje siječanj – rujan 2016., te je ujedno usvojen prijedlog Plana prihoda i rashoda za narednu kalendarsku godinu.
Sukladno odluci Upravnog odbora iz 2015. godine Sindikat TOKG Hrvatske realizirao je nabavku novih personaliziranih članskih iskaznica i printera pomoću kojeg sami ispisujemo osobne podatke članova, Upravnom odboru podneseno je izvješće o tijeku izrade i dostavljanju novih članskih iskaznica u tvorničke sindikate i sindikalne podružnice.
Na sjednici je bilo riječi i o stupanju na snagu Pravilnika o načinu pružanja pravne pomoći članovima sindikata udruženih u NHS, te njegovoj primjeni. Prisutni na sjednici upoznati su i sa osobama koje su ovlaštene potpisivati uputnice za naše članove, a sukladno navedenom Pravilniku.
U drugom dijelu rad proširene sjednice nastavljen je radom u grupama. Naime, na temelju prihvaćenog prijedloga učesnici sjednice podijeljeni su u pet grupa unutar kojih su aktivno sudjelovali u dogovoru oko izrade Plana rada i aktivnostima Sindikata u narednoj godini. Nakon podnošenja prijedloga po grupama, utvrđeno je da se najčešći akcent djelovanja Sindikat treba usmjeriti na daljnje učlanjenje, sa naglaskom na mlađu populaciju radnika, nastaviti sa dobrom praksom educiranja radničkih predstavnika, iniciranje i provođenje kolektivnih pregovora, ponovno pokrenuti rad sektorskog socijalnog vijeća, te aktivnije zastupanje interesa unutar središnjice kojoj pripadamo. Upravni odbor zadužio je predsjednika Sindikata da na temelju dobivenih prijedloga izradi čistopis Plana rada i aktivnosti za 2017. godinu.
Nakon završetka rada proširene sjednice Upravnog odbora, održan je Izvanredni Sabor Sindikata koji je na temelju zaključak i Odluka XI. Sabora Sindikata TOKG Hrvatske jednoglasno usvojio tekst čistopisa Statuta Sindikata, a kojeg je izradila radna skupina imenovana na 1. sjednici Upravnog odbora.
Treba istaći da je prije gore opisanih aktivnosti održana sjednica Nadzornog odbora čiji su članovi pregledali financijsko-materijalno poslovanje Sindikata, te donijeli smjernice i prijedloge Plana prihoda i rashoda za narednu godinu.

Savo Šmitran

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *