Održan XI. sabor sindikata tokg hrvatske: nenad leček izabran za predsjednika.

Sa porukom ”AKTIVIRAJ SE U ZAŠTITI SVOJIH INTERESA” u hotelu MEDENA u Trogiru, 01.srpnja 2016. godine održan je XI. redovni izborni Sabor Sindikata TOKG Hrvatske u čijem je radu sudjelovalo četrdeset pet delegata i petnaest gostiju iz naših tvorničkih sindikata te sindikalnih podružnica. Saboru su kao gosti prisustvovali i kolege iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Republike Srpske, te nama posebno dragi gosti iz Belgije, Dirk Uyttenhove, Rein De Tremerie kao i Generalni sekretar Sindikata IndustriAll Europe, Luc Triangl.

Nakon otvaranja Sabora, izbora radnog predsjedništva, usvajanja Poslovnika o radu i pozdravnih riječi gostiju, delegati Sabora jednoglasno su prihvatili Prijedlog izmjena Statuta kojime je dosadašnji broj članova Upravnog odbora sa jedanaest smanjen na devet, te je ujedno i uveden institut zamjenika člana Upravnog odbora. Na prijedlog Upravnog odbora delegati sabora donijeli su i Odluku o preregistraciji Sindikata i zadužili novoizabrani Upravni odbora da do kraja godine tekst Statuta prilagodi, odnosno uskladi sukladno donesenoj Odluci, te izvrši preregistraciju.
U nastavku, predsjednik Sindikata podnio je detaljno izvješće o radu u proteklom mandatnom razdoblju. U ovom dijelu rada Sabora predsjednica Nadzornog odbora Sindikata, Božica Čiček-Mutavdžić podnijela je izvješće o radu Nadzornog odbora, održanim sjednicama, te provedenim nadzorima nad financijskom-materijalnom poslovanju Sindikata.

Izvještaj o radu, kao i predloženi program rada daljnjeg djelovanja Sindikata u narednom mandatnom razdoblju jednoglasno su prihvaćeni.
U prihvaćenom programu rada i djelovanja za naredno razdoblje, glavne smjernice djelovanja i rada idu u smjeru daljnjeg jačanja socijalnog dijaloga na svim razinama, osposobljavanja radničkih predstavnika, a posebno treba ozbiljno sagledati činjenicu o padu broja članova i prihoda od članarine, te s tim u vezi donijeti adekvatne odluke koje omogućuju daljnji nastavak aktivnosti na povećanju sindikalne gustoće, te učlanjivanje novih članova kako kod poslodavaca kod koji već djelujemo, tako i kod poslodavaca kod kojih nemamo sindikalno organizirane radnike, s posebnim naglaskom na učlanjenju mladih.
Obzirom da je ovo ujedno i bio izborni Sabor, nakon usvojenog izvješća Kandidacijske komisije pristupilo sa glasanju za novi saziv Upravnog i Nadzornog odbora Sindikata, te predsjednika Sindikata. Glasovanje se vršilo elektroničkim putem, te su se rezultati glasanja istog trenutka mogli vidjeti na video zidu, na kojem je ujedno bio popraćen cijeli tijek Sabora.
Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno su izabrani sljedeći članovi Upravnog odbora: Božidar Borovac, Đurinec Anica, Hosni Ljubica, Davorka Kiseljak, Željko Kovačić, Leček Nenad, Piskač Franjo, Smiljanec Vlado i Švenda Zdenka.
Za članove Nadzornog odbora jednoglasno su izabrani Čiček-Mutavdžić Božica, Lisjak Katarina i Mihaljević Kristina, dok je za predsjednika Sindikata jednoglasno izabran Leček Nenad. Svi izabrani kandidati svoje će funkcije i dužnosti obnašati u narednom petogodišnjem mandatu.
U svom završnom govoru novoizabrani predsjednik Sindikata čestitao je novoizabranim članovima Upravnog i Nadzornog odbora, te im zaželio puno uspjeha u radu. Zahvalio se u svoje ime i ime novoizabranih članova Upravnog i Nadzornog odbora delegatima na ukazanom povjerenju, te napomenuo da je to i jedna velika obveza, ali kako vjeruje da zajedničkim radom možemo odgovoriti na sve izazove koji će biti postavljeni pred nas.
Nadalje, prije nego je zatvorio rad XI. Sabora predsjednik je zamolio delegate da odrade još jedno glasovanje.
Naime, iako je to u nadležnosti Upravnog odbora, predsjednik je iskoristio svoju statutarnu mogućnost, te sukladno prijedlogu sa sastanka sindikalnih povjerenika po regijama na kojima je za potpredsjednicu Sindikata jednoglasno predlagana kolegica Ljubica Hosni zamolio je delegate da podrže taj prijedlog i tako potvrde želju povjerenika po regijama.
Nakon izvršenog glasovanja, delegati su velikom većinom podržali taj prijedlog, te za potpredsjednicu Sindikata TOKG Hrvatske imenovali Ljubicu Hosni.

Dan uoči Sabora održan je međunarodni seminar na temu ”Jačanje sindikata kroz povećanje sindikalne gustoće i međusobno udruživanje, a s ciljem većeg utjecaja na društvene promjene”. Seminar je održan uz pokroviteljstvo Sindikata ACV-CSC Metea iz Belgije. Učesnici seminara, kolege i kolegice iz Belgije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, iznijeli su stanje sindikalne gustoće u svojim zemljama, mogućnosti dodatnog učlanjivanja u tvrtkama u kojima sada imaju organizirano članstvo i mogućnosti učlanjivanja u tvrtkama gdje nemaju organizirano članstvo, sa posebnim naglaskom na učlanjivanje u tvrtkama u stranom vlasništvu, kao i mogućnosti učlanjivanja mladih.

U drugom dijelu seminara, kolega Dirk Uyttenhove, upoznao je prisutne o procesu spajanja Sindikata tekstila i Sindikata metalaca Belgije, s problemima na koje su nailazili, te elementima o kojima naročito treba voditi računa prilikom pregovora/dogovora o spajanju.
Nadalje, posebno je istakao potrebu informiranja članstva o samom tijeku pregovora, dogovorenim sporazumima, odnosno svim ključnim pitanjima koji su doveli do toga da sada imaju potpunu novu, modernu sindikalnu organizaciju.

 

Galerija: https://drive.google.com/drive/folders/0B71b3xFXUFazVVpoVFBhU2tNYnM

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *