ODRŽAN X. IZVANREDNI SABOR SINDIKATA TOKG HRVATSKE

X. IZVANREDNI SABOR SINDIKATA TOKG Hrvatske: Usvojen novi Statut Sindikata.
U Mariji Bistrici, 05. prosinca 2014. godine održan je X. izvanredni Sabor Sindikata TOKG Hrvatske na kojem su prisustvovali delegati iz svih sindikalnih podružnica i tvorničkih sindikata koji djeluju u sklopu Sindikata. Na temelju prijedloga Upravnog odbora, Sabor je jednoglasno izabrao radna tijela, te su radno predsjedništvo sačinjavali Ljubica Hosni (predsjednica), Božidar Borovac i Milivoj Šapić (članovi), dok su u verifikacijsku komisiju izabrani Franjo Piskač (predsjednik), Danica Gregurić i Jelena Rošić (članice). Za zapisničarku izabrana je Božica Čiček-Mutavdžić, a za ovjerovitelje zapisnika Anica Đurinec i Davorka Kiseljak.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja poslovnika o radu Sabora, verifikacijska komisija izvijestila je Sabor kako je na Saboru nazočno 40 delegata (od 43 pozvanih) s pravom glasa, te da Sabor može donositi punovažne odluke.

Predsjednik Sindikata Nenad Leček prezentirao je delegatima izvještaj o radu i djelovanju Sindikata tekstila, obuće, kože gume Hrvatske za razdoblje od dvije godine, od studenog 2012. godine do studenog 2014. godine u kojem je razdoblju Sindikat djelovao pod sadašnjim vodstvom.
Napomenuo je, da je u studenom 2012. došlo do promjene rukovodstva u Sindikatu i da je tada Upravni odbor donio određene odluke koje su se pokazale vrlo dobre i kvalitetne, a koje su doprinijele stabilizaciji rada i financijskog poslovanja Sindikata, te vraćanja Sindikata članstvu. Donijet je plan i program rada za naredno razdoblje zajedno s planom prihoda i rashoda.
Tokom izvještajnog razdoblja odradilo se niz aktivnosti koje su išle u smjeru što efikasnijeg i jeftinijeg poslovanja Sindikata, te približavanja i vračanja Sindikata članstvu.
Osvrnuo se i na financijsko poslovanje Sindikata. Članarina je osnovni izvor prihoda, polovica prihoda ostaje u sindikalnim podružnicama i tvorničkim sindikatima, dok drugu polovicu dobivaju Sindikat TOKG i NHS zajedno. Nakon preuzimanja Sindikata od novog vodstva, obišle su sve podružnice i tvornički sindikati, radilo se puno na terenu, zajedničkim zalaganjem i djelovanjem, problemi koji su uočeni počeli su se rješavati, a tu je prije svega postojao problem neredovite uplate članarine, no cilj je da se i u ovim teškim uvjetima uspostavi financijska stabilnost, kako bi se mogli realizirati zacrtani planovi i projekti.

Predsjednik je delegatima iznio i kronološki prikaz svih aktivnosti koje su tijekom 2013. i 2014. godine zajednički ili samostalno odradili predsjednik, potpredsjednica i koordinator Sindikata, te je na kraju svog izlaganja zaključio da postoji prostor za još bolje i efikasnije djelovanje kako Sindikata tako i pojedinca , a sve u cilju ostvarenja zacrtane misije i vizije Sindikata. Obzirom na ostvarene rezultate u protekle dvije godine dokazali smo i sebi i drugima da znamo i možemo dalje, da možemo vratiti vjeru u Sindikat i to nam treba biti putokaz za dalje, da djelujemo za dobrobit svakog člana Sindikata.
Na kraju svog izlaganja, predsjednik je delegatima X. izvanrednog Sabora iznio prijedlog rada i aktivnosti u narednom dvogodišnjem razdoblju odnosno do redovnog Sabora Sindikata TOKG.
U raspravi koja je uslijedila, uključila se i predsjednica Nadzornog odbora Sindikata koja se osvrnula na rad Nadzornog odbora. Navela je da je Nadzorni odbor održao 9. redovnih sjednica na kojima je izvršen nadzor nad financijskim poslovanjem Sindikata, a nadzorom je utvrđeno da se poslovanje Sindikata vodi u skladu s važećim zakonskim propisima. Sredstva troše strogo namjenski, isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom, programom Sindikata, u skladu s financijskim planom, te se koriste za zadovoljavanje naših zajedničkih interesa.
I prihodi i rashodi su u okviru očekivanih, čime je postignuta je financijska stabilnost što osigurava daljnje normalno funkcioniranje Sindikata te provođenje zacrtanih aktivnosti.
Delegati Sabora jednoglasno su prihvatili izvješće o radu i djelovanju Sindikata, te plan i program rada za naredno dvogodišnje razdoblje, odnosno do redovitog Sabora TOKG Hrvatske.
Predsjednica Radnog predsjedništva uvodno je dala određena pojašnjenja vezano za raspravu i izradu prijedloga novog Statuta Sindikata, te je pozvala Božicu Čićek-Mutavdžić koja je kao članica radne skupine za izradu prijedloga novog Statuta, delegatima dala kratak kronološki pregled svih radnji koje su prethodile izradi konačnog teksta Prijedloga Statuta Sindikata TOKG Hrvatske.
Izneseno je da je procedura oko izrade prijedloga Statuta krenula još polovicom prošle godine kad je imenovana radna skupina u sastavu Nenad Leček, Ljubica Hosni, Anica Đurinec, Davorka Kiseljak i Božica Čićek Mutavdžić. Otvorena je javna rasprava koja je trajala do 15. veljače 2014.godine kada je radna skupina sumirala sve pristigle prijedloge iz sindikalnih podružnica i tvorničkih sindikata. Nakon toga izrađen je konačni tekst Prijedloga Statuta koji je zajedno s ostalim materijalima upućen delegatima Sabora na konačno usvajanje. Same izmjene Statuta idu u cilju efikasnijeg i racionalnijeg, te kvalitetnijeg djelovanja Sindikata, a ono što je najvažnije, usklađen je s novim zakonskim aktima koji su u međuvremenu stupili na snagu, prije svega sa Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Delegati X. Izvanrednog Sabora jednoglasno su usvojili tekst novog Statuta Sindikata TOKG Hrvatske koji stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja.
Zatvarajući rad Sabora predsjednik Sindikata još jednom se zahvalio delegatima na odazivu i sudjelovanju u radu Sabora, te izrazio nadu da će se u narednom razdoblju ostvariti svi zacrtani planovi, kao i uspješno ostvarenje i provođenje misije i vizije Sindikata TOKG Hrvatske.