OBAVIJEST O NOVIM KONTAKT ADRESAMA

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo o novim e mail adresama i brojevima mobilnih telefona kojim se koriste djelatnici Sindikata TOKG Hrvatske.

Predsjednik Sindikata TOKG: NENAD LEČEK
e mail: nenad [dot] lecek [at] sindtokg [dot] hr
mob: 098 463 813

Potpredsjednica Sindikata TOKG: LJUBICA HOSNI
e mail: ljubica [dot] hosni [at] sindtokg [dot] hr
mob: 098 268 763

Regionalni koordinator Sindikata TOKG: SAVO ŠMITRAN
e mail : savo [dot] smitran [at] sindtokg [dot] hr
mob: 098 306 825

Kontakt se možete ostvariti i preko Ureda Sindikata na e mail adresi: info [at] sindtokg [dot] hr

S poštovanjem,

Predsjednik Sindikata TOKG
Nenad Leček