Ustroj i djelokrug

REGIONALNE KOORDINACIJE SINDIKATA TOKG HRVATSKE

Na području jedne ili više susjednih županija, razvojno i prometno povezanih, mogu se osnivati regionalne koordinacije podružnica Sindikata. Regionalnu koordinaciju čine svi glavni povjerenici s njezinog područja. Regionalnu koordinaciju osniva Upravni odbor. Rad regionalne koordinacije vodi regionalni koordinator.
Na području odnosno na razini regije za koju je zadužen regionalni koordinator ovlašten je i odgovoran osobito za:
- vođenje rada regionalne koordinacije
- suradnju sa strukovnom koordinacijom
- poticanje i usklađivanje rada povjerenika

SREDIŠNJA TIJELA I OSTALE DUŽNOSTI U SINDIKATU TOKG

Od 6. listopada 2011. u Sindikatu TOKG djeluju sljedeća središnja tijela:

SABOR – najviše tijelo upravljanja
UPRAVNI ODBOR – tijelo upravljanja između dva saborska zasjedanja
NADZORNI ODBOR – stručno tijelo za tumačenje odredaba Statuta, drugostupanjsko tijelo za rješavanje žalbi uloženih sukladno odredbama Statuta te stručno tijelo nadzora nad financijsko-materijalnim poslovanjem Sindikata

Syndicate content