Tekuća godina

Prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 5. Zakona o minimalnoj plaći

Kako bi zaštitio prava svojih članova u djelatnostima proizvodnje tekstila, obuće i kože, Sindikat je 1. srpnja 2008. predao Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 5. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 67/08. od 9. lipnja 2008.) sa člancima 3., 14., 16., 49., 50., 54., 55., 56. 59. i 62. Ustava RH. Osporavani članak 5.

Syndicate content