Nova knjiga o problemima u industriji tekstila i odjeće

Iz tiska je upravo izašla knjiga Ekonomski aspekti razvitka industrije tekstila i odjeće u Republici Hrvatskoj. Autori ovog djela su stručnjaci Ekonomskog instituta Zagreb: dr. sc. Ivan-Damir Anić, dr. sc. Goran Buturac, dr. sc. Željko Lovrinčević, dr. sc. Davor Mikulić, dr. sc. Mustafa Nušinović, dr. sc. Edo Rajh i dr. sc. Ivan Teodorović te dr. sc. Mirjana Gambiroža-Jukić iz Hrvatske gospodarske komore.
Iz predgovora ravnateljice Ekonomskog instituta dr. sc. Sandre Švaljek izdvajamo:
"Iako je knjiga posvećena industriji tekstila i odjeće, uvjereni smo da se pristup analizi kakav je primijenjen u ovoj industriji može primijeniti i na druge grane te da će u tom smislu pobuditi interes istraživača za daljnje sustavno bavljenje analizom industrije kao razmjerno zanemarenim područjem ekonomskog istraživanja. Osim toga, poruka ove knjige da jedino znanje i kvaliteta čine razliku između uspjeha i neuspjeha, ima, sigurni smo, univerzalno značenje u uvjetima snažne konkurentske borbe na globalnim tržištima."
Ova knjiga nudi odgovore o obilježjima razvitka industrije u tijeku tranzicije, strukturnim prilagodbama industrije tekstila i odjeće u Europskoj uniji, obilježjima i strukturnim promjenama u ovim industrijama u Hrvatskoj te njihovoj mikroekonomskoj analizi, konkurentskom okruženju, poziciji i izvorima konkurentnosti, analizi tržišnih čimbenika poslovanja hrvatskih proizvođača tekstila i odjeće, potražnji, zadovoljstvu i lojalnosti marki, analizi konkurentske pozicije u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, perspektivama razvitka u međunarodnoj razmjeni, SWOT analizi, gospodarskom rastu, konvergenciji i položaju u međunarodnoj razmjeni, alternativnim scenarijima projekcije rasta, strategijskoj mapi te ključnim strateškim opredjeljenjima hrvatske industrije tekstila i odjeće.
Ovaj poklon urednika i autora Sindikatu TOKG za nas ima iznimnu uporabnu vrijednost i bit će nam nezaobilazno štivo prilikom oblikovanja svih naših aktivnosti, a osobito u sektorskom socijalnom dijalogu.