Kolektivni ugovori sindikalnih podružnica s poslodavcima

Od 1998. Sindikat TOKG zamijenio je kolektivno pregovaranje na razini grana djelatnosti kolektivnim pregovorima s pojedinim poslodavcima. Asimetričan razvoj i različita poslovna postignuća poslodavaca u sektorskim razmjerima učinila su tzv. kućne kolektivne pregovore, odnosno kućne kolektivne ugovore primjerenijim načinom očuvanja radnih mjesta te sprječavanja stečajeva, osobito tijekom postupaka saniranja i restrukturiranja poslovanja srednjih i velikih trgovačkih društava u djelatnostima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i gume.

Sporazum između Sindikata TKOG Bosne i Hercegovine i Sindikata TOKG Hrvatske

Na zajedničkoj sjednici središnjih tijela Sindikata tekstila, kože, obuće i gume Bosne i Hercegovine te Sindikata TOKG Hrvatske 3. srpnja 2008. potpisan je Sporazum o bilateralnoj suradnji. Ovim Sporazumom njegovi potpisnici samo su potvrdili ono što se je u praksi sustavno odvijalo već punih deset godina.

Učlanjivanje u Sindikat TOKG Hrvatske

Učlanjivanjem u Sindikat TOKG osoba stječe prava i obveze sukladno statutarnim odredbama.

Osoba učlanjena u Sindikat ima sljedeća članska prava:
- zaštita interesa i ostvarivanje prava iz rada i u vezi s radom;
- besplatna pravna pomoć i zastupanje u sudskim sporovima radi ostvarivanja i zaštite prava iz rada i u vezi s radom, ako takvu pomoć zatraži;
- birati rukovodstvo svoje podružnice i biti biran u tijela i na dužnosti u Sindikatu;
- biti obavještavan o radu Sindikata;

Prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 5. Zakona o minimalnoj plaći

Kako bi zaštitio prava svojih članova u djelatnostima proizvodnje tekstila, obuće i kože, Sindikat je 1. srpnja 2008. predao Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 5. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 67/08. od 9. lipnja 2008.) sa člancima 3., 14., 16., 49., 50., 54., 55., 56. 59. i 62. Ustava RH. Osporavani članak 5.

Informacije o propisima

Počam od rujna 2008. na ovoj stranici upozoravat ćemo naše članove i radničke predstavnike o važnijim propisima u vezi s pravima zaposlenih, uz naznaku izvora na kojem su ti propisi dostupni.

Do tada molimo za razumijevanje te Vas upućujemo da koristite web portal Narodnih novina Republike Hrvatske.

Syndicate content