Uspješna kaznenopravna zaštita sindikalnog djelovanja

Presudom od 16. veljače 2010. mjerodavni drugostupanjski sud odbio je kao neosnovanu žalbu okrivljenog člana uprave i potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je okrivljeni utvrđen krivim što je sindikalnoj podružnici uputio 16. srpnja 2007.

„Dvorske igre“ Ane Knežević oko minimalne plaće

Od 1. srpnja 2008. primjenjuje se Zakon o minimalnoj plaći, kojim su naši članovi i ostali radnici u djelatnostima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće i kože značajno oštećeni i stavljeni u nepovoljniji položaj, uključujući i radnike u drvnoj industriji, u odnosu na sve ostale radnike u Republici Hrvatskoj.

Još uvijek ima nedodirljivih iznimaka

Od 17. studenoga 2009. molimo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) da objavi broj zaposlenih kod poslodavaca kojima su tijekom 2009. odobrili državne potpore za tekstil, odjeću, obuću i kožu. Odgovor smo morali čekati do 20. siječnja ove godine, a da bismo ga dobili morali smo u međuvremenu MINGORP-u podnijeti nekoliko pisanih zahtjeva i požurki, pa čak i obavijest o tome predsjednici Vlade Republike Hrvatske. Međutim, objava podataka 20.

Neodgovoran pristup SSSH u postupku utemeljenja sektorskih socijalnih vijeća

Nakon puna dva mjeseca intenzivnog rada na tekstu Sporazuma o utemeljenju sektorskog socijalnog vijeća za tekstil, odjeću, obuću, kožu i gumu ovaj je Sporazum pred potpisivanjem. Međutim, predsjednica SSSH Ana Knežević dostavila je 21. siječnja ove godine inicijativu predsjedniku Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) da se zaključkom ovog tijela, među ostalim, definira pojam djelatnosti/grane/sektora, odnosno razina za koju se socijalna vijeća organiziraju, kako bi se time tek stvorili preduvjeti za utemeljenje ovih vijeća.

Kamensko d.d. u ozbiljnim problemima

Na zahtjev Sindikata jučer je napokon održan sastanak radničkih i poslodavačkih predstavnika u društvu Kamensko d.d. Zagreb. Sindikat već mjesecima upozorava svoje članove na tešku financijsku situaciju društva i na činjenicu da je prati uporno sustavno odbijanje poslodavca još od 1996. da sklopi kolektivni ugovor. Podaci o financijskom poslovanju dostupni su na internetskim stranicama Zagrebačke burze. Takva situacija ugrožava radna mjesta i ostavlja nedostatno definiranim prava radnika, osobito ako se ima u vidu da je Kamensko d.d.

Modea d.d. prevarila i diskriminira bolesne radnike

8. siječnja ove godine stečajni upravitelj društva Modea d.d. Garešnica Marjan Belani i savjetnik Uprave Ivan Lacković u pisanom su obliku obavijestili radnike da je 4. siječnja otvoren stečajni postupak, jer društvo nije moglo podmiriti dugove po osnovi poreza i doprinosa. U istoj obavijesti navedeno je da će svi radnici raditi svoj posao kao i do sada, da je u tu svrhu utemeljeno novo društvo Modea Nova d.o.o.

Kretanje (ne)zaposlenosti u 2008. i 2009.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u djelatnostima proizvodnje tekstila, odjeće te kožarsko-obućarskoj u siječnju 2008. radio je ukupno 35 801 radnik. U prosincu iste godine radilo je ukupno 34 208 radnika. Prosječan broj zaposlenih tijekom 2008. bio je 35 754. U studenome 2009. ovi sektori imaju samo 30 920 radnika, što je čak 4 901 radnik manje nego u siječnju 2008. Najviše radnih mjesta izgubila je tekstilna industrija i to 4 142.

U Estare Culto inspekcija rada sumnja na prekršaje

Nadležni inspektor rada obavijestio nas je u prosincu 2009. da nakon provedenog nadzora sumnja da je poslodavac Estare Culto, Zagreb, Zagorska 2, u pogonu u Velikom Trgovišću počinio više prekršaja iz Zakona o radu. Inspektor je stoga nadležnom Prekršajnom sudu podnio optužni prijedlog koji temelji na Zakonu o radu i to članku 9. stavku 3., članku 41. stavku 1. i 2., članku 52. stavku 2., članku 54., članku 56. te na odgovarajućim kaznenim odredbama istog Zakona.

Otpremnine radnicima INKOP obuće d.o.o.

Predsjednica Sindikata TOKG, prof. dr. sc. Svjetlana Šokčević, zamjenik predsjednice Josip Zidanić i regionalni koordinator Željko Šegina održali su 15. prosinca 2009. u Zaboku konferenciju za novinare na kojoj je bilo riječi o posljednjim događajima u tvrtci INKOP obuća d.o.o. Naime, poslodavac je otkazujući radni odnos radnicima, donio odluku i o obračunu i isplati otpremnine prema kojima, suprotno zakonskim propisima, otpremninu radnicima namjerava isplatiti u četiri rate, pa je u tom smislu odredio i rok dospjelosti.

Dramatičan gubitak radnih mjesta u tekstilnoj i obućarskoj industriji

U prvih osam mjeseci 2009. u Hrvatskoj je izgubljeno 3.900 radnih mjesta u proizvodnji tekstila, odjeće, obuće i kože.
Zaključno s listopadom 2009. taj se je broj povećao na 4.498 otpuštenih radnika.
U listopadu 2009. u ovim sektorima rade 3.632 žene manje nego na kraju 2008. ili 12 posto manje od ukupnog broja zaposlenih žena na kraju 2008.

Syndicate content