Nastavljena edukacija radničkih predstavnika u organizaciji Sindikata TOKG Hrvatske

U organizaciji Sindikata TOKG u Stubičkim Toplicama održan je seminar na temu: ”Analiza financijski izvješća trgovačkih društava, te način obračuna plaća. Seminar je kvalitetno i vrlo profesionalno odradila gospodarstvena savjetnica u NHS-u, KATARINA LITVA.

 

Uz sudjelovanje 43 radničkih predstavnika u Stubičkim Toplicama održan je seminar na temu ”Analiza financijskih izvješća trgovačkih društava, te način obračuna plaće”. U cjelodnevnom seminaru sindikalni povjerenici i članovi radničkih vijeća iz cijele Hrvatske, a koji djeluju u sastavu Sindikata TOKG Hrvatske upoznali su se sa najbitnijim dijelovima financijskih izvješća trgovačkih društava. Katarina Litva, gospodarstvena savjetnica u NHS-a, u svojem  je predavanju  vrlo kvalitetno, jednostavnim i svima razumljivim jezikom približila tematiku sudionicima te ih upoznala sa najbitnijim značajkama Bilance i Računa dobiti i gubitaka. Tako su sudionici seminara mogli saznati da  Bilanca prikazuje financijski položaj poduzeća na određeni datum, sredstva koja posjeduje, dugove (obveze) i vlasnički kapital, dok Račun dobiti i gubitaka prikazuje profitabilnost poduzeća tijekom prošle godine. Ono što treba posebno naglasiti da su svi sudionici sa velikim zanimanjem pratili i aktivno učestvovali u radu seminar, pogotovo u dijelu gdje su im prezentirane određene formule s kojim najlakše saznaju u kojem smjeru posluje poduzeće. Na osnovu tih pokazatelja mogu aktivno učestvovati u raspravi sa poslodavcima, te na temelju tih pokazatelja temeljiti svoje zahtjeve za određenim povećanjem materijalnih prava radnika.                                        Pri kraju seminara sudionici seminara su se upoznali i sa načinom obračuna plaće, te potrebitim  izgledom isplatne liste.

Održana 6. sjednica Upravnog odbora Sindikata TOKG Hrvatske .

Nastavno, nakon seminara održana je i 6. (proširena) sjednica Upravnog odbora na kojoj su razmatrani izvještaji o financijskom materijalnom poslovanju Sindikata TOKG Hrvatske, te izvještaj o radu tokom 2017. godine. Nakon analize i usvajanja podnijetih izvještaja, a na temelju istih donijeti su određeni planovi za slijedeću godinu. Usvojen je Plan prihoda i rashoda, te je donijet Program rada i djelovanja u 2018. godini. U programu rada i djelovanja posebni akcenat je stavljen na potrebu nastavka učlanjivanja, pogotovo mladih, te daljnja suradnja sa industrijskim sindikatima u cilju osnaživanja sindikalnog pokreta, jačanje sindikata, a sve u korist i dobrobit naših članova.

U nastavku donosimo cjeloviti tekst usvojenog Programa rada i djelovanja Sindikata TOKG Hrvatske u 2018. godini:

Stubičke Toplice, 01. prosinac 2017.

 

PROGRAM RADA I AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU

 

Širenje i djelovanja Sindikata:

Nastaviti sa aktivnostima vezanih uz učlanjenje novih članova, afirmirati mlađe kategorije radnika da se učlane i aktivno uključe u rad sindikata. Pojačati aktivnosti organiziranja članstva u trgovačkim društvima gdje radnici još nisu sindikalno organizirani;

Pravno zastupanje članova Sindikata:

Inicirati i provoditi pregovore za kućne kolektivne ugovore u trgovačkim društvima, osobito u kojima su na snazi Pravilnici  radu, te pružiti svu pravnu i svekoliko pomoć kod tih pregovora. U suradnji sa regionalnim uredima NHS-a aktivno pružanje pravnih savjeta i pravne zaštite članovima Sindikata.

Edukacija i obrazovanje:

Nastaviti sa praksom održavanja seminara i edukativnih radionica sa svrhom što kvalitetnijeg educiranja i informiranja sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća, te povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Aktivnosti Upravnog odbora:

Održavanje tematskih sjednica Upravnog odbora sa socijalnim temama, stanja u gospodarstvu i našim sektoru, te prema potrebi organizirati i održavati sjednice izvan sjedišta Sindikata, odnosno u gradovima u kojima postoje trgovačka društva i sindikalno organizirano članstvo u našem Sindikatu.

Informiranje članova:

Informiranje članova putem letaka, web stranice, plakata, promidžbenih i obrazovnih materijala, a u cilju što kvalitetnijeg izvješćivanja članova o svim aktivnostima Sindikata, te zakonskih izmjena i njihovih obvezama koje proizlaze iz zakonskih propisa. Koristiti sredstva javnog priopćavanja kako bi svi zainteresirani mogli imati informacije o stavovima i mišljenjima Sindikata.

Suradnja sa Središnjicom i drugim Sindikatima:

Nadalje aktivno raditi na aktivnostima oko udruživanja sa industrijskim sindikatima, a i drugima, u svrhu i cilju osnaživanja sindikalnog pokreta, jačanja sindikata, a sve za korist i dobrobit naših članova. Aktivno sudjelovati u radu središnjih tijela NHS-a, te putem središnjice artikulirati svoje prijedloge prema resornim ministarstvima;

Sudjelovanje u bipartitnim i tripartitnim institucijama:

Nastavak suradnje sa socijalnim partnerima u smjeru lakšeg poslovanje trgovačkih društava, povećanja konkurentnosti sektora, a u svrhu poboljšanja materijalnog i socijalnog stanja naših članova;

Aktivnosti na međunarodnoj razini:

Nastavak suradnje sa kolegama iz Europske i Svjetske federacije (IndustriALL Europe), te kolegama iz bivše države, a s ciljem informiranja i obrazovanja članova, te jačanja sindikalnog djelovanja. Sudjelovanje u radu i na seminarima Europskog centra za radnička pitanja. Organizacija i održavanje međunarodnog seminara uz suradnju sa NHS-a, te financiranje Europskog Foruma VZW, (Institut koji raspravlja o radničkim pravima unutar EU i posebnim radničkim pitanjima), a čiji predsjednik je Dirk Uyttenhove. Tema seminara bila bi „posljedica tehnološke evolucije i digitalizacije za radnike“. U ovom seminaru želja je fokusirati se na obuku i životno učenje unutar tvrtki, potrebu stvaranja zapošljivosti  radnika unutar i van tvrtke. Počinjemo od pogleda na činjenicu da je mnogo radnika izbačeno iz tvornica jer nisu mogli pratiti tehnološku evoluciju i  da tvrtke ne nude mogućnost obuke radnicima kako bi im dali priliku da razviju nove vještine. Seminar se predviđa održati početkom svibnja 2018. godine.

Ostale aktivnosti:

Nastaviti sklapati ugovore sa trgovačkim društvima unutar i izvan našeg sektora kojima bi se ugovorila pogodnost prilikom kupnje za naše članove;

 

Predsjednik Sindikata TOKG Hrvatske

Nenad Leček

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *