MTČ TVORNICA ČARAPA – dopuna kaznene prijave Sindikata TOKG protiv uprave društva

Za štednju radnika u II. i III. mirovinskom stupu, osim visine uplata, vrlo je važno vrijeme u kojem su uplaćeni iznosi bili raspoloživi mirovinskom fondu da s njima posluje, odnosno da ih ulaže radi uvećanja vrijednosti te ušteđevine.
Poslodavac MTČ tvornica čarapa d.d. iz Čakovca zanemaruje ovu činjenicu i grubo povređuje prava radnika koji su osiguranici u sustavu individualne kapitalizirane štednje, time što iznose obračunate i ustegnute iz plaća radnika ne uplaćuje u II. mirovinski stup, odnosno uplaćuje ih sa značajnim vremenskim odmakom ili zakašnjenjem.
Dokaz da time povređuje prava i interese radnika je i upravo donesen Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom (Narodne novine, br. 45/2011.). U članku 2. tog Zakona izuzeta je individualna kapitalizirana štednja iz pojma poreznog duga koji je slijedom primjene ovog Zakona moguće naplatiti kroz posebni reprogram.
Slijedom toga ODO-u u Čakovcu dostavili smo dopunu kaznene prijave. Naime, poslodavac mora neodložno uplaćivati mirovinskim fondovima ustege iz plaća za II. mirovinski stup, a ako nije sposoban za plaćanje, onda treba poduzeti odgovarajuće zakonske mjere. Zatečeni način zakidanja radnika, bez poduzimanja bilo kakvih mjera, osim pokušaja izbacivanja sindikata iz tvornice, nije primjeren način poslovanja, već grubo kršenje zakonskih prava radnika.