MTČ Tvornica čarapa d.d. Čakovec – Grad Čakovec i Međimurska županija upozoreni da dug poslodavca prema radnicima raste danomice

Prema dojavama naših članova kod poslodavca MTČ Tvornica čarapa d.d. iz Čakovca plaću za prosinac 2011. dobili su tek krajem prošlog tjedna, i to samo 50 posto iznosa na koji imaju pravo prema ugovorima o radu i Kolektivnom ugovoru. Poslodavac ponovno ne uplaćuje bankama rate za kredite koje radnicima usteže iz plaća. Ostao je dužan i jubilarne nagrade, koje je trebao isplatiti u prosincu 2011. godine. Zadnja uplata u II. mirovinski stup bila je 29. prosinca 2009., pa je u dugu za cijelu 2010. i za siječanj 2011. godine. Poslodavac radnicima usteže sindikalnu članarinu iz plaća, što i mora raditi, ali obračunati i ustegnuti iznos ne uplaćuje Sindikatu. Dug postoji i po osnovi otpremnina, i to za otkaze iz 2009. i 2010. godine. Radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom, a koji nisu bili dužni odraditi otkazni rok, trebali su dobiti otpremninu u roku od 60 dana, taj rok je već protekao, a otpremnine im nisu isplaćene. S druge strane, radnici koji ovih dana odrađuju zadnje dane otkaznog roka pitaju se kako će naplatiti otpremnine kada im ni plaće nisu još isplaćene u cijelosti.
Nakon svega, poslodavac ne predlaže stečajni postupak, što znači da ocjenjuje da nije ni nesposoban za plaćanje niti prezadužen, a takvo stajalište očito podržava i Nadzorni odbor, jer bi u protivnom već naredio direktoru Ivanu Krajačiću da postupi prema članku 251. Zakona o trgovačkim društvima.
Kako je zatečeno stanje neodrživo, gradonačelniku Čakovca i županu Međimurske županije obratili smo se sa zamolbom da ne prihvate ponudu MTČ Tvornice čarapa d.d. da uzme u zakup dio radnika i proizvodnje u stečajnom dužniku MTČ d.d. iz Čakovca, čime bi se navodno otvorilo 60 radnih mjesta. Dok MTČ Tvornica čarapa d.d. ima dugove prema svojim radnicima, ocjenjujemo da ne može biti pouzdan, dugoročan i društveno odgovoran partner Gradu i Županiji u otvaranju novih radnih mjesta na njihovom području. Suprotno tome, držimo da dugoročni oslonac i Grad i Županija i stečajni dužnik MTČ d.d. mogu naći u partnerstvu s društvom Čateks d.d. iz Čakovca.