MTČ međunarodna špedicija i transport d.d. Čakovec: Gdje je nestalo tri milijuna kuna?

Članovi Sindikata tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske iz društava koja u svojem nazivu nose „MTČ“ pitaju se postoji li makar jedan ustrojstveni dio bivšeg MTČ Holdinga u kojem nije bilo kaznenog progona. Pred očima čakovečke i međimurske javnosti godinama se realiziraju scenariji u sivoj zoni poslovne etičnosti i zakonitosti poslovanja, ali malo tko uzima za ozbiljno ono na što radnici upozoravaju.
Tako je 8. ožujka ove godine Područni ured Porezne uprave iz Čakovca utvrdio da je MTČ međunarodna špedicija i transport d.d. još davnog 15. rujna 2008. otuđila nekretninu u vrijednosti 3.000.000 kuna društvu Prima Commerce d.o.o. iz Bjelovara. Taj iznos nikada nije uplaćen na žiro-račun MTČ međunarodne špedicije i transporta d.d. Međutim, na etažnom dijelu te nekretnine upisan je 30. studenoga 2007. teret, odnosno založno pravo od 800.000 kuna za korist Prima Commerce d.o.o., a potom za isti subjekt založno pravo u visini 2.200.000 kuna dana 15. rujna 2008., tj. na sam dan sklapanja ugovora o prodaji te nekretnine istom subjektu kao kupcu.
Okolnosti tih pravnih poslova morat će početi istraživati stečajni upravitelj dužnika MTČ međunarodna špedicija i transporti d.d. Naime, skupština vjerovnika zadužila ga je 25. svibnja ove godine da u roku od 30 dana dopuni svoje izvješće u pogledu radnji bivšeg direktora te da posebno obradi otuđenje nekretnine stečajnog dužnika, imajući u vidu zaloge na nekretnini, stjecanje istih, kao i rokove i uvjete za pobijanje pravnih radnji, te da predloži pokretanje eventualnih parničnih i kaznenih postupaka.
Stečajni postupak otvoren je 9. ožujka 2011. Vjerovnicima prvog višeg isplatnog reda priznate su tražbine u ukupnom iznosu od 263.394,64 kune, a vjerovnicima drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 2.156.080,10 kuna.
U imovini stečajnog dužnika je teretno vozilo na kojem Ministarstvo unutarnjih poslova ima razlučno pravo, čija se vrijednost procjenjuje na 20.000 kuna, te ostala pokretna imovina. Ona će biti prodana putem javne dražbe, jer postoji upisano razlučno pravo. Početni iznos bit će 55.000 kuna. Za nekretninu, međutim, potrebno je prvo utvrditi okolnosti pod kojima je otuđena iz imovine stečajnog dužnika prije otvaranja stečajnog postupka.