Konvencije MOR-a

Konvencije Međunarodne organizacije rada koje je Republika Hrvatska ratificirala, a objavljene su u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori.

BrojNaziv konvencijeNN
3Zaštita majčinstva3/00
8Naknada za nezaposlene u slučaju gubitka ili potonuća broda3/02
9Utvrđivanje pogodnosti za pronalaženje zaposlenja pomorcima3/02
11Prava udruživanja u poljoprivredi3/00
12Naknada za nesreću na radu u poljoprivredi1/02
13Upotreba olovnog bjelila u bojanju10/03
14Tjedni odmor u industrijskim poduzećima1/02
16Obvezni liječnički pregled djece i mladih osoba zaposlenih na moru3/02
17Naknada koja se isplaćuje radnicima za slučaj nesreće na radu1/02
18Naknade koje se isplaćuju radnicima za profesionalne bolesti1/02
19Jednaki tretman stranih i domaćih radnika u odnosu na odštete za nesreće na radu11/03
22Ugovor o radu pomoraca3/02
23Repatrijacija pomoraca3/02
24Osiguranje za slučaj bolesti industrijskih i trgovačkih radnika i domaće posluge6/95
25Osiguranje poljoprivrednih radnika za slučaj bolesti11/03
27Označavanje težine na teškim koletima koji se prevoze brodovima11/02
29Prisilni ili obvezni rad5/00
32Zaštita od nesreća radnika zaposlenih na utovaru ili istovaru brodova (revidirana)8/03
45Zapošljavanje žena na poslovima koji se obavljaju pod zemljom u rudnicima svih vrsta1/02
48Utemeljenje međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti11/03
53Najniža razina stručne sposobnosti koja se zahtijeva za zapovjednike i časnike trgovačke mornarice8/03
56Osiguranje pomoraca za slučaj bolesti10/03
69Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti kuhara11/03
73Liječnički pregled pomoraca11/03
74Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti kvalificiranih mornara11/03
81Inspekcija rada u industriji i trgovini3/02
87Sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje3/00
90Noćni rad mladih osoba (industrija) (revidirana)6/95
91Plaćeni odmor pomoraca (revidirana)11/02
92Smještaj posade (revidirana)6/95
98Pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje3/00
100Jednakost plaća3/00
102Najniži standardi socijalne sigurnosti – prihvaćeni Dijelovi II. do VI., VIII. i X. Dio VI. više nije primjenjiv kao rezultat ratifikacije Konvencije br. 121.1/02
103Zaštita majčinstva (revidirana)3/00
105Ukinuće prinudnog rada12/96 7/97
106Tjedni odmor3/02
109Plaće, radno vrijeme na brodu i brojno stanje posade (revidirana)6/95
111Diskriminacija u zaposlenju i zanimanju5/00
113Liječnički pregled ribara11/03
116Revizija završnih članaka3/00
119Čuvanje strojeva 
121Naknada za nesreću na radu6/95
122Politika zapošljavanja11/00
129Inspekcija rada u poljoprivredi3/02
132Plaćeni godišnji odmor (revidirana) – određena dužina godišnjeg odmora: 18 radnih dana. Prihvaćene odredbe članka 15., stavka 1(a) i (b)3/02
135Predstavnici radnika5/00
136Zaštita od opasnosti i trovanja benzenom6/95
138Najniža dob za zaposlenje3/02
139Profesionalno oboljenje rakom6/95
147Trgovački brodovi (minimalni standardi) 
148Radno okružje (zgađenje zraka, buka i vibracije)6/95
155Sigurnost i zaštita zdravlja na radu i u radnom okruženju11/03
156Radnici s obiteljskim obvezama5/00
159Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom11/03
161Služba za zaštitu zdravlja na radu6/95
162Sigurnost prilikom upotrebe azbesta11/03
182Zabrana i trenutno djelovanje za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada5/01
185Konvencija kojom se mijenja Konvencija o identifikacijskim ispravama pomoraca iz 1958. godine13/11

Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) br. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 i 182 temeljne su konvencije MOR-a i tekstovi su dostupni na ovoj stranici
Izvor:NHS