Kada poslodavac može uvesti video nadzor?

Zbog učestalih upita naših članova u vezi s postavljanjem videonadzora u radnim prostorijama i ostalim prostorima pod nadzorom poslodavca, upozoravamo da je prema zatečenoj sudskoj praksi zabranjeno uvođenje videonadzora, ako se poslodavac o tome nije prethodno savjetovao s radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom s ovlastima radničkog vijeća.

U ovakvim slučajevima poslodavci su izgubili sporove i sud je naredio uklanjanje spornih kamera.

U djelatnostima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće i kože poslodavci, najčešće pod izlikom potrebe sprječavanja krađa, uvode videonadzor kojim prate kretanje radnika kroz čitavo radno vrijeme i u svim dijelovima poslovnih, odnosno radnih prostorija i ostalih prostora koji su pod nadzorom poslodavca. Međutim, sprječavanje krađa može biti samo izgovor za uvođenje dodatnog sustava nadzora nad radom radnika, odnosno izvršenjem radnih obveza. Osobito se nadzire koliko vremena radnici provode na stankama. Uz to, nadzire se koliko radnici provode vremena u međusobnom razgovoru tijekom rada. Tako uz ugovore o radu na određeno vrijeme, kao izvor zabrinutosti radnika za trajanje, odnosno sigurnost zaposlenja, videonadzor može postati dodatni izvor straha, nelagode i zabrinutosti radnika.

Zato je potrebno u postupku savjetovanja s radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom iznaći obostrano prihvatljivo rješenje, tako da interes poslodavca za uspostavu videonadzora ne ugrožava legitiman interes radnika za poštovanjem prava na privatnost i dostojanstvo, koja prava štite brojni međunarodni ugovori koji obvezuju Republiku Hrvatsku, kao i zakoni koji uređuju individualna i kolektivna prava radnika.

Ako je videonadzor usmjeren na radnika, a ne na radni proces, posebno ako se npr. radi o sindikalnom povjereniku, u odnosu na kojeg poslodavac želi imati saznanja o svim njegovim aktivnostima, radi se o očitoj zloporabi i diskriminaciji, koje nisu dopuštene osnove za uspostavu videonadzora.

U slučaju da se je videonadzor izrodio u oblik nadzora koji nije bio iskazan kao poslodavčev razlog i interes u trenutku kada se je o njemu savjetovao s radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom, ovi radnički predstavnici trebaju tražiti obrazloženje poslodavca s tim u vezi, pa i ukidanje nadzora, ako je prešao granicu onoga što je bilo opravdano i dogovoreno u vrijeme njegovog uvođenja.

Primjerice, nema opravdanja uvesti videonadzor u garderobama i intimnim prostorima, zbog navodnog sprječavanja krađa, jer se taj nadzor može organizirati kontrolom ulaza i izlaza iz poduzeća. Isto tako, zaštita zdravlja radnika koji rade u opasnom prostoru ne može biti izgovor da se videonadzor uspostavi i u drugim prostorijama poduzeća u kojima nema tih opasnosti po zdravlje radnika. Nije opravdano niti videonadzorom pratiti ostvarivanje radnih obveza, npr. izvršenje norme, jer se i ta aktivnost može organizirati na način koji ne izlaže radnika nelagodi da čitavo radno vrijeme bude izložen oku poslodavčeve kamere.

Ako ste član našeg Sindikata i imate potrebu prijaviti zloporabu videonadzora molimo da kontaktirate članove radničkog vijeća ili sindikalne povjerenike, kako bi nam proslijedili vaše pritužbe, ili da problem osobno dojavite na naš telefon 01/4655 131 (kontakt osoba je gđa Ana Basa).