JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. Zagreb – hoće li poslodavac poštivati novi kolektivni ugovor?

Sindikat Jadran tvornice čarapa Zagreb i poslodavac Jadran tvornica čarapa d.d. sklopili su 17. prosinca 2010. novi kolektivni ugovor. Sindikat TOKG pozorno će pratiti ostvarivanje novog kolektivnog ugovora, zbog loših iskustava iz protekle četiri godine.
Naime, prethodni kolektivni ugovor s ovim poslodavcem sklopljen je 2. lipnja 2006. Njime je bilo predviđeno povećanje osnovice za izračun plaće sa 1.600 na 1.680 kuna. Povećanu osnovicu poslodavac je trebao početi primjenjivati od 1. rujna 2006., što on nije učinio ni tada, niti bilo kada nakon tog datuma. Radnici nisu time bili zakinuti za samo 80 kuna mjesečno. Poslodavac je radnicima pune četiri godine uskraćivao svakog pojedinog mjeseca, počam od rujna 2006., iznose koji se utvrđuju kao umnožak osnovice, koeficijenta složenosti poslova, dodatka za radni staž, za rad u smjenama ili noću te drugih dodataka, koji svi zajedno čine plaću pojedinog radnika. Također, na tako utvrđenu plaću trebali su biti obračunati i plaćeni i odgovarajući doprinosi.
Zanimljivo je da je svih tih godina poslodavac sudjelovao u javnim natječajima za državne potpore za tekstilnu industriju. Eliminacijski natječajni kriterij je dug poslodavca prema radnicima. Međutim, poslodavac svake godine u razdoblju od 2006. do 2009. dobiva potporu, što bi značilo da je izjavio resornom ministarstvu, kao davatelju potpore, da nema dugova prema radnicima. Takve izjave, ako su dane, očito su bile neistinite.
Povrede natječajnih kriterija sankcioniraju se zahtjevom za povrat potpora. Ili, kako do njega ne bi došlo, preostaje da poslodavac radnicima obračuna i isplati sve zaostatke, na koje treba obračunati i zakonsku zateznu kamatu, što se odnosi na sve godine u kojima je dobio državnu potporu tvrdeći da nema dugova prema radnicima, a to su sve godine u kojima nije poštivao kolektivni ugovor koji ga je obvezivao.