Savo Šmitran

Potpore za očuvanje radnih mjesta

Na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljene su nove Potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena.  Važno je napomenuti da svaki poslodavac kojeg obvezuje kolektivni ugovor zahtjevu mora priložiti Sporazum o korištenju potpore sklopljen sa sindikatom – potpisnikom kolektivnog ugovora, dok poslodavac kojeg ne obvezuje kolektivni ugovor takav sporazum sklapa sa radničkim vijećem (ako je utemeljeno kod poslodavac) ili sindikatom (ako djeluje kod poslodavca). Sve detaljne informacije… Read More »Potpore za očuvanje radnih mjesta

BOROVO: Održana sjednica radničkog vijeća

Zadnjeg dana prvog polugodišta poslovne 2020. godine održana je proširena sjednica Radničkog vijeća Borova d.d., na kojoj su, uz članove Radničkog vijeća, prisustvovali i članovi Uprave društva sa svojim suradnicima, te predstavnici Sindikata TOKG Hrvatske i Sindikata trgovine Hrvatske. Na sjednici je Uprava društva podnijela financijska izvješća o realizaciji Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu, rezultatima poslovanja za prvi kvartal 2020. godine, te je dana informacija o mogućem rebalansu… Read More »BOROVO: Održana sjednica radničkog vijeća

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA TVORNIČKOG SINDIKATA VIS KONFEKCIJA

Proteklog petka, 19. lipnja 2020. godine, u Budinščini, održana je redovna izborna Skupština tvorničkog sindikata VIS konfekcija Varaždin. Skupštini su uz delegate, koji su imenovani u svojim sindikalnim grupama, prisustvovali i predstavnici trgovačkog društva, te Sindikata TOKG Hrvatske. Nakon uvodnih riječi glavne sindikalne povjerenice i pozdravnih riječi gostiju, Skupština je, pod vodstvom radnog predsjedništva, započela sa radom uz aktivno sudjelovanje svih nazočnih delegata. Tako su, nakon provedene rasprave, jednoglasno prihvaćeni… Read More »ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA TVORNIČKOG SINDIKATA VIS KONFEKCIJA