Arhiva

July 17th, 2008

Kolektivni ugovori sindikalnih podružnica s poslodavcima

Od 1998. Sindikat TOKG zamijenio je kolektivno pregovaranje na razini grana djelatnosti kolektivnim pregovorima s pojedinim poslodavcima. Asimetričan razvoj i različita poslovna postignuća poslodavaca u sektorskim razmjerima učinila su tzv. kućne kolektivne pregovore, odnosno kućne kolektivne ugovore primjerenijim načinom očuvanja radnih mjesta te sprječavanja stečajeva, osobito tijekom postupaka saniranja i restrukturiranja poslovanja srednjih i velikih trgovačkih društava u djelatnostima proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i gume.

Sporazum između Sindikata TKOG Bosne i Hercegovine i Sindikata TOKG Hrvatske

Na zajedničkoj sjednici središnjih tijela Sindikata tekstila, kože, obuće i gume Bosne i Hercegovine te Sindikata TOKG Hrvatske 3. srpnja 2008. potpisan je Sporazum o bilateralnoj suradnji. Ovim Sporazumom njegovi potpisnici samo su potvrdili ono što se je u praksi sustavno odvijalo već punih deset godina.

Učlanjivanje u Sindikat TOKG Hrvatske

Učlanjivanjem u Sindikat TOKG osoba stječe prava i obveze sukladno statutarnim odredbama.

Osoba učlanjena u Sindikat ima sljedeća članska prava:
- zaštita interesa i ostvarivanje prava iz rada i u vezi s radom;
- besplatna pravna pomoć i zastupanje u sudskim sporovima radi ostvarivanja i zaštite prava iz rada i u vezi s radom, ako takvu pomoć zatraži;
- birati rukovodstvo svoje podružnice i biti biran u tijela i na dužnosti u Sindikatu;
- biti obavještavan o radu Sindikata;

July 15th

Prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 5. Zakona o minimalnoj plaći

Kako bi zaštitio prava svojih članova u djelatnostima proizvodnje tekstila, obuće i kože, Sindikat je 1. srpnja 2008. predao Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 5. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 67/08. od 9. lipnja 2008.) sa člancima 3., 14., 16., 49., 50., 54., 55., 56. 59. i 62. Ustava RH. Osporavani članak 5.

Informacije o propisima

Počam od rujna 2008. na ovoj stranici upozoravat ćemo naše članove i radničke predstavnike o važnijim propisima u vezi s pravima zaposlenih, uz naznaku izvora na kojem su ti propisi dostupni.

Do tada molimo za razumijevanje te Vas upućujemo da koristite web portal Narodnih novina Republike Hrvatske.

Lipanj 16th

Ovo je test pitanje?

Da
50% (3 glasova)
Ne
17% (1 glas)
Možda
33% (2 glasova)
Neznam
0% (0 glasova)
Ukupno glasova: 6