Arhiva - 2010

December 20th

JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. Zagreb – hoće li poslodavac poštivati novi kolektivni ugovor?

Sindikat Jadran tvornice čarapa Zagreb i poslodavac Jadran tvornica čarapa d.d. sklopili su 17. prosinca 2010. novi kolektivni ugovor. Sindikat TOKG pozorno će pratiti ostvarivanje novog kolektivnog ugovora, zbog loših iskustava iz protekle četiri godine.

MTČ TVORNICA ČARAPA d.d. ČAKOVEC – uspjeh kaznenih prijava Sindikata TOKG

Prema obavijesti Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu, utemeljenim su se pokazali navodi iz kaznenih prijava Sindikata TOKG u vezi s nezakonitim otkazima, koje je poslodavac MTČ tvornica čarapa d.d. iz Čakovca 30. srpnja 2010. dao sindikalnim povjerenicama Mirjani Srnec, Marini Špiranec, Mihaeli Pintarić, Ljubici Kocijan i Danici Novak. Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu podnijelo je 9. rujna optužni prijedlog Općinskom sudu u Čakovcu. U vezi s ovim otkazima u tijeku su i radni sporovi pred istim sudom.

December 13th

Kamensko – napokon istina o prekršajnim postupcima i nadzoru inspektora rada

Na inzistiranje Sindikata tekstila, obuće, kože, gume Hrvatske glavni inspektor, mr. sc. Kruno Kovačević dostavio je 20. listopada i 30. studenoga 2010. odgovore MINGORP-u u vezi s tvrdnjama da je u odnosu na poslodavca Kamensko d.d. Zagreb dolazilo do zastare prekršajnih postupaka iz radnih odnosa, čime su obezvrijeđena nastojanja inspektora rada da radnicima kod tog poslodavca osiguraju radne uvjete sukladne zahtjevima iz Zakona o radu i drugih propisa.

October 18th

MINGORP se protivi prijedlogu Sindikata TOKG za izmjenu Zakona o radu

Sindikat TOKG ne prihvaća mišljenje MINGORP-a klasa: 110-01/10-01/398, urbroj: 526-08/1-10-2 od 4. listopada 2010., koje se odnosi na našu inicijativu za izmjenu Zakona o radu. Riječ je o inicijativi koju smo dostavili 28. rujna 2010. Uredu za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj.

September 29th

Sindikat TOKG inicirao hitnu izmjenu Zakona o radu

Predsjednica Sindikata TOKG Hrvatske Svjetlana Šokčević uputila je u ime našeg Sindikata pismo predstojniku Ureda za socijalno partnerstvo, Vitomiru Begoviću u kojemu se obrazlaže nužnost hitne izmjene Zakona o radu.

Zbog važnosti problema o kojemu je riječ, pismo objavljujemo u cijelosti:

Poštovani gospodine Begoviću,

Kamensko d.d. u predstečajnom postupku

Trgovački sud u Zagrebu pokrenuo je danas (srijeda, 29. rujna 2010.) predstečajni postupak nad dužnikom Kamensko d.d. Zagreb. Predstečajni upravitelj je Zdravko Mitak. Prvo ročište u ovom predmetu održat će se 12. listopada 2010. godine.
Tijekom današnjeg dana očekuje se dolazak gosp. Mitaka u Kamensko d.d.

September 22nd

Kamensko d.d. – kaznena prijava protiv Uprave i Nadzornog odbora

Iako su ostvareni zakonski razlozi za pokretanje stečajnog postupka, ni Uprava niti Nadzorni odbor u društvu Kamensko d.d. iz Zagreba ne podnose nadležnom sudu takav zahtjev, čime propuštaju realizirati svoje obveze iz Stečajnog zakona i Zakona o trgovačkim društvima. Također, izbjegavajući ove obveze, utemeljili su ovisno društvo (tvrtku-kćer) Kamensko trgovina d.o.o., upravo zato da bi poslujući preko njega izbjegli ili odgodili pokretanje stečajnog postupka nad vladajućim društvom (tvrtkom-majkom).

September 3rd

Video nadzoru nema mjesta u radnim prostorijama bez prethodnog savjetovanja s radničkim vijećem

Zbog sve učestalijih upita naših članova ponovno skrećemo pozornost na odluku Županijskog suda u Zagrebu od 22. travnja 2008. u predmetu Gžr 389/2007-2. U njoj je izražen stav suda da je prethodno savjetovanje s radničkim vijećem neizostavna radnja u postupku uvođenja video nadzora u radne prostorije. Sud nalazi da je riječ o osobito važnoj odluci za položaj radnika, a o takvim se odlukama poslodavac mora prethodno savjetovati s radničkim vijećem, koja obveza je propisana Zakonom o radu.

Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović i predsjednik NHS-a Krešimir Sever posjetili Slogu IMK d.d. Požega

Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović posjetio je 2. rujna 2010. tvornicu odjeće Sloga IMK d.d. iz Požege. U ovom posjetu pridružio mu se je i predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

August 23rd

MTČ tvornica čarapa d.d. Čakovec – znaju li radnici istinu o poslovanju društva?

U ponedjeljak, 23. kolovoza 2010. Općinskom smo državnom odvjetništvu u Čakovcu predali dopunu kaznene prijave protiv uprave društva MTČ tvornica čarapa d.d. Čakovec Ivana Krajačića, zbog novih saznanja u vezi s nezakonitošću i neutemeljenošću otkaza ugovora o radu koje je dao članicama radničkog vijeća odnosno sindikalnim povjerenicama (30. srpnja 2010.) te im naredio da u 15 minuta napuste tvornicu.