POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA AD PLASTIK d. d. Solin

9.2.2018.   |

Gotovo dva mjeseca prije isteka dosadašnjeg kolektivnog ugovora, socijalni partneri u trgovačkom društvu AD PLASTIK d. d. Solin, a nakon odarđena četiri kruga pregovora, potpisali su 05. veljače 2018....

Gotovo dva mjeseca prije isteka dosadašnjeg kolektivnog ugovora, socijalni partneri u trgovačkom društvu AD PLASTIK d. d. Solin, a nakon odarđena četiri kruga pregovora, potpisali su 05. veljače 2018. godine novi kolektivni ugovor.

Kolektivni ugovor potpisan je na određeno vrijeme na godinu dana, dok primjena istog započinje od 01. siječnja 2018. godine. U ime naših članova kolektivni ugovor potpisao je glavni povjerenik tvorničkog si...

Cijeli tekst