Radnice i radnici ORLJAVE u akciji!

8.5.2019.   |

Radnice i radnici tvornice ORLJAVA Požega aktivno su se uključile u akciju ''67 je previše" jer samo svojim glasom, odnosno potpisom mogu doprinijeti promjenama sustava u kojem se radnici tretiraju ka...

Radnice i radnici tvornice ORLJAVA Požega aktivno su se uključile u akciju ''67 je previše'' svjesni činjenice da su i dosadašnji uvjeti za odlazak u mirovinu bili previsoki. Teško je pronaći radnicu koja je otišla zdrava u prijevremenu mirovinu, a da ne govorimo u redovitu mirovinu. A sada se je većeina nažalost niti neće dočekati.

Slike u nastavku neka budu poticaj svima u preostalim danima što je još preostalo, poduzmu sve mog...

Cijeli tekst